Ha észrevétele, javaslata van az oldallal kapcsolatosan, az alábbi módokon jelezheti:

2Személyesen: Flórián tér 5.
3Telefonon: +36 45 406 021

MINDEN SEGÍTŐ ÉSZREVÉTELT ÉS ÖTLETET ÖRÖMMEL FOGADUNK!

AZ ISKOLA NYITVATARTÁSA

Hétfőtől - Péntekig:  08.00 - 16:00

Szombat és Vasárnap:  Zárva

 

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

„Boldog az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak.” (Péld. 3:13-14)

„Boldog az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak.” (Péld. 3:13-14)

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

"Az Úrnak félelme a bölcsességnek tudománya, és a tisztességnek előtte jár az alázatosság." (Péld 15,32)

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

Felvételi Információk

Felvételi tájékoztató a 2018/2019-es tanévre

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2018/2019-ES TANÉVRE:

Iskolánk OM azonosítója: 033387

Tagozat kód Évf. szám Felvehető fő Tagozat
001 4 34 általános
002 4 17 történelem - magyar
003 4 14 biológia - kémia
004 4 10 idegen nyelv - pénzügy
005 4 10 matematika - informatika

 

Bővebben:

  • 001 négy évfolyamos általános kerettantervű gimnáziumi képzés. Ezen képzési forma keretén belül diákjaink emelt óraszámban tanulják a matematika, magyar nyelv és irodalom valamint az idegen nyelv és informatika tantárgyakat, ez által is elősegítve a tananyag elmélyítését, amely a sikeres érettségi vizsga alapját képezi.
  • 002 négy évfolyamos gimnázium történelem - magyar tagozat. A történelem és a magyar nyelv és irodalom tantárgyakat emelt szinten, az első idegen nyelvet emelt óraszámban tanulják a diákok.
  • 003 négy évfolyamos gimnázium biológia – kémia tagozat. A biológia és kémia tantárgyakat emelt szinten, az első idegen nyelvet emelt óraszámban tanulják a diákok.
  • 004 négy évfolyamos gimnázium idegen nyelv – pénzügy tagozat. Az idegen nyelv tantárgyakat emelt szinten oktatjuk, a 9-12. évfolyamokon pénzügyi ismeretekkel kiegészítve.
  • 005 négy évfolyamos gimnázium matematika – informatika tagozat. A matematika tantárgyat emelt szinten, az informatika tantárgyat és az első idegen nyelvet emelt óraszámban tanulják a diákok.

 

A FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

A felvételi kérelmek elbírálásakor a következőket vesszük figyelembe:

a.) Hozott eredmények

7. év végi és 8. félévi osztályzatok magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és fizika tantárgyakból.

b.) Központi írásbeli felvételi vizsga

Az intézménybe jelentkező tanulóknak központi írásbeli felvételi vizsgát kell írniuk magyar nyelv és irodalomból,  és  matematikából  a  rendeletben meghatározott időpont(ok) ban és módon.

c.) Szóbeli felvételi

A szóbeli felvételi két részből áll: Szóbeli elbeszélgetés és szóbeli felvételi vizsga bibliaismeretből.

 

A felvételi pontszámok összetétele/aránya:

Összpontszám: 200 pont

Hozott pontszám:               50 pont  (25%)

Központi írásbeli:               100 pont (50%) 

Szóbeli felvételi:                  50 pont (25%)

  

Iskolánk 8. évfolyamos diákjai számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy a pedagógiai programunkban rögzített feltételek teljesítése esetén, középfokú felvételi eljárás nélkül kerülhessenek be a 9. évfolyam megfelelő képzéseire.

 

Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Ideiglenes felvételi jegyzék 2018

001
Helyezés Oktatási azonosító Összpont
1. 72351609028 167
2. 72357033832 166
3. 72342473637 147
4. 72342475669 145
5. 72342476497 143,5
6. 8432791275  142
7. 72344549681 141,5
8. 73010343888 141
9. 72379169748 141
10. 72379192782 141
11. 72342473109 136
12. 72342485683 133
13. 72370568071 133
14. 72353700608 132
15. 84327898683 128,5
16. 72357036861 127
17. 72350266449 126,5
18. 72342470789 125,5
19. 72385743140 124
20. 72387468590 124
21. 72315632558 119
22. 72384735153 119
23. 72361652550 118,5
24. 72384730783 117,5
25. 72353863004 116
26. 72386231272 113
27. 72342478606 112,5
28. 73040051759 112,5
29. 72367667855 112
30. 72342467219 111,5
31. 72351611026 110
32. 72342472362 109
33. 72342477322 108,5
34. 72385741665 108
35. 73147944266 108
36. 72326850279 108
37. 72358467372 107
38. 72357191321 106
39. 72353868726 106
40. 71766129056 103,5
41. 72393556456 103
42. 72367673478 102,5
43. 72312519350 101
44. 72349053456 101
45. 72379191293 99,5
46. 72315620403 97
47. 72384728720 95
48. 71769344315 94
49. 84327892984 94
50. 73076801042 89
51. 73261425195 85
52. 71769346445 70,5
53. 72404364961 64,5
54. 72326854438 62,5
55. 84327892830 62
56. 72347377704 56
     
002
Helyezés Oktatási azonosító Összpont
1. 72357033832 166
2. 72342474287 153,5
3. 72342473637 147
4. 72342475669 145
5. 72342476497 143,5
6. 72379169748 141
7. 72342473109 136
8. 72342485683 133
9. 72353700608 132
10. 72387468590 124
11. 72384735153 119
12. 72384730783 117,5
13. 72342478606 112,5
14. 72342479309 103,5
15. 72349053456 101
16. 72385693853 101
17. 72315620403 97
18. 72384728720 95
19. 72341414159 73
20. 72326854438 62,5
21. 72353143676 49,5
     
003
Helyezés Oktatási azonosító Összpont
1. 72342466113 189,5
2. 72342481497 168
3. 72351609028 167
4. 73142534345 158,5
5. 72342471060 157
6. 72377866351 157
7. 72342474287 153,5
8. 8432791275  142
9. 72315632558 119
10. 72349066202 118,5
11. 72361652550 118,5
12. 72353863004 116
13. 72367667855 112
14. 72384874916 111
15. 73147944266 108
16. 72367666571 87
     
004
Helyezés Oktatási azonosító Összpont
1. 72384708719 175
2. 72342474779 167
3. 73142534345 158,5
4. 72342471060 157
5. 72342474287 153,5
6. 72342472513 153,5
7. 72342473637 147
8. 72342476497 143,5
9. 72379169748 141
10. 72342472175 139,5
11. 72342466632 137
12. 8432791131  133
13. 72342483811 131
14. 72342470789 125,5
15. 72385743140 124
16. 72387468590 124
17. 72385746723 121
18. 72353863004 116
19. 72342472362 109
20. 72385741665 108
     
005
Helyezés Oktatási azonosító Összpont
1. 72342466113 189,5
2. 72342466875 172
3. 72342481497 168
4. 72342474779 167
5. 73142534345 158,5
6. 72342171055 154,5
7. 72342474287 153,5
8. 72342472175 139,5
9. 73147944266 108
10. 72342484318 105,5

 

Szóbeli eredmények 2018 

Oktatási azonosító Pontszám
71766129056 40
71769344315 50
71769346445 30
72312519350 0
72315620403 0
72315632558 45
72326850279 45
72326854438 20
72341414159 0
72342171055 50
72342466113 50
72342466632 50
72342466875 50
72342467219 50
72342470789 50
72342471060 50
72342472175 50
72342472362 40
72342472513 50
72342473109 50
72342473637 50
72342474287 50
72342474779 50
72342475669 50
72342476497 48
72342477322 50
72342478606 50
72342479309 50
72342481497 50
72342483811 35
72342484318 0
72342485683 40
72344549681 45
72347377704 20
72349053456 0
72349066202 35
72350266449 50
72351609028 50
72351611026 0
72353143676 10
72353700608 50
72353863004 50
72353868726 35
72357033832 50
72357036861 50
72357191321 50
72358467372 38
72361652550 50
72367666571 20
72367667855 45
72367673478 40
72370568071 50
72377866351 50
72379169748 50
72379191293 45
72379192782 50
72384708719 50
72384728720 45
72384730783 40
72384735153 45
72384874916 45
72385693853 0
72385741665 35
72385743140 50
72385746723 0
72386231272 50
72387468590 50
72393556456 45
72404364961 0
73010343888 50
73040051759 50
73076801042 50
73142534345 50
73147944266 38
73261425195 30
84327892830 0
84327892984 0
84327898683 50
8432791131  45
8432791275  50

 

 

Hitvalló iskola vagyunk!

Gyermekeinknek, diákjainknak nemcsak széleskörű alapműveltséget akarunk nyújtani, hanem lelki életükre is nagy hangsúlyt fektetünk, melynek során munkánkat iskolalelkész és iskolapszichológus segíti. A keresztyén élet értékei mellett kiemelt célunk, hogy tanulóink nyitottak legyenek nemzeti kultúránk megismerésére és ápolására.

 

Támogatjuk a tanulmányi kirándulások, közösségi, kulturális és diák programok szervezését, valamint a művészeti nevelésben való részvételt. 

Ennek érdekében pedagógusaink mind szakmailag, mind emberileg az igényesség, az egymás iránti szeretet és tisztelet jegyében végzik feladataikat, mindig a tanulót tartva szem előtt, akik református oktatásunk szellemi örökségének folytatói.

Hisszük, hogy az a hit, ami tudáson alapul, és az a tudás, amit megerősít a hit, olyan értékeket szül, mely a jövő nemzedékének biztos záloga.

 

                                     Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett

                                                      igazgató

  

 

 

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket..." 

                                                                                  (Lk 18,14) 

A Várday Kata Református Gimnázium immár 18. tanévét indította el Kisvárdán. Az idei évben épületünk a 21. századnak megfelelő infra-strukturális és technikai szintre fejlődik, és oktatási kínálatunk is számos újdonságot tartogat. Az általános keret tantervű képzés mellett az innováció mentén több emelt szintű képzést indítunk a 2018/2019-es tanévben, melyek az alapműveltség mellett olyan többlettartalmakat adnak tanulóinknak, melyek által egyenes út vezet a felsőoktatás világába. Reál területen emelt szintű matematika-informatika, valamint emelt szintű biológia-kémia tagozatokat indítunk. Emellett a nyelv iránt érdeklődők emelt szintű idegen nyelvi (angol-német) oktatásban részesülhetnek pénzügyi ismeretekkel kibővítve. A humán terület iránt érdeklődők a történelem, társadalomismeret, valamint a magyar nyelv és irodalom tantárgyakat tanulhatják emelt óraszámban, kibővített ismeretanyaggal.

 

 Várjuk jelentkezésed!

 

Pályázatok

FEL