Ha észrevétele, javaslata van az oldallal kapcsolatosan, az alábbi módokon jelezheti:

2Személyesen: Flórián tér 17.
3Telefonon: +36 45 405 106

MINDEN SEGÍTŐ ÉSZREVÉTELT ÉS ÖTLETET ÖRÖMMEL FOGADUNK!

A LELKÉSZI HIVATAL NYITVATARTÁSA 

Hétfőtől - Péntekig:  08.30 - 16:00
Szombaton:             Zárva

Vasárnap:               09.30 - 10.00 és 11.00 - 11.30

 

„URAM, SZERETETED AZ ÉGIG ÉR, IGAZSÁGOD OLYAN, MINT A HATALMAS HEGYEK...”

„URAM, SZERETETED AZ ÉGIG ÉR, IGAZSÁGOD OLYAN, MINT A HATALMAS HEGYEK...”

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK GYÜLEKEZETÜNKBEN!

„MOST TÜKÖR ÁLTAL HOMÁLYOSAN LÁTUNK, AKKOR PEDIG SZÍNRŐL-SZÍNRE...”

„MOST TÜKÖR ÁLTAL HOMÁLYOSAN LÁTUNK, AKKOR PEDIG SZÍNRŐL-SZÍNRE...”

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK GYÜLEKEZETÜNKBEN!

„Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem Tehozzád Istenem!”

„Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem Tehozzád Istenem!”

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK GYÜLEKEZETÜNKBEN!

Felhívás - Lejárt sírhelyek megváltása

A 2015. évi gyülekezeti munkaterv alapján elkészült a gyülekezet tulajdonában lévő ún. „Régi” temető felmérése, a korábbi papír alapú nyilvántartás mellett a sírhelyek elektronikus nyilvántartásba vétele, valamint minden sírhely fotódokumentációja. Ez a nagy munka hosszú évek óta mutatkozó szükség megoldása, mivel a korábbi füzetben vezetett nyilvántartás a legnagyobb igyekezetünk ellenére is pontatlan, a hosszú évtizedek alatt hiányos információkat tartalmazott.

A felmérés során kiderült, hogy a „Régi” temetőben 314 sírhely megváltása lejárt. (Van több olyan sír, amelynek megváltása már 15 éve lejárt!) Mindenszentek ünnepére a ránk következő héten valamennyi lejárt megváltású síron felhívást tartalmazó feliratot helyezünk el, amelyben kérjük a lejárt sírok tulajdonosait /gondozóit, hogy a Református Lelkészi Hivatalban gondoskodjanak a sírhelyek újbóli megváltásáról. A lejárt sírhelyek újbóli megváltására a törvényben előírtak szerint fél év türelmi időt biztosítunk, ezt követően azonban az újra nem váltott sírokat fokozatosan felszámoljuk és újra értékesítjük.

Kérjük a gyülekezetet, hogy kísérje figyelemmel a kihelyezett felhívásokat és értesítse erről az ismerős családokat!

 

Azon sírhelyekre, melyek megváltása lejárt, az alábbi felhívást helyeztük el:

Pályázatok

FEL