Ha észrevétele, javaslata van az oldallal kapcsolatosan, az alábbi módokon jelezheti:

2Személyesen: Flórián tér 17.
3Telefonon: +36 45 405 106

MINDEN SEGÍTŐ ÉSZREVÉTELT ÉS ÖTLETET ÖRÖMMEL FOGADUNK!

A LELKÉSZI HIVATAL NYITVATARTÁSA 

Hétfőtől - Péntekig:  08.30 - 16:00
Szombaton:             Zárva

Vasárnap:               09.30 - 10.00 és 11.00 - 11.30

 

„URAM, SZERETETED AZ ÉGIG ÉR, IGAZSÁGOD OLYAN, MINT A HATALMAS HEGYEK...”

„URAM, SZERETETED AZ ÉGIG ÉR, IGAZSÁGOD OLYAN, MINT A HATALMAS HEGYEK...”

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK GYÜLEKEZETÜNKBEN!

„MOST TÜKÖR ÁLTAL HOMÁLYOSAN LÁTUNK, AKKOR PEDIG SZÍNRŐL-SZÍNRE...”

„MOST TÜKÖR ÁLTAL HOMÁLYOSAN LÁTUNK, AKKOR PEDIG SZÍNRŐL-SZÍNRE...”

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK GYÜLEKEZETÜNKBEN!

„Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem Tehozzád Istenem!”

„Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem Tehozzád Istenem!”

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK GYÜLEKEZETÜNKBEN!

Nem görcsölök, böjtölök

Nem görcsölök, böjtölök

            Felszabadult lelkület, örömteli imádságok, meglepetés és vidám, Istent magasztaló ének. Röviden így lehetne összefoglalni azt a Bibliaórát, mely március 19-én a Tátra utcai imaházban volt. Ifjúságunk lelkes tagjai immáron második alkalommal indultak el, hogy szolgálatukkal egy kicsit színesebbé tegyék a böjti időszakot. Az igemagyarázat a Máté evangéliumából vett szőlőmunkások példázata alapján azt kívánta megerősíteni a gyülekezet szívében, hogy noha emberileg nézve Isten cselekedeteire sokszor azt mondjuk, hogy ilyen nincs!, -hiszen érthetetlen számunkra, hogy miért megy ki a szőlősgazda még délután öt óra tájban is munkásokat keresni, és miért fizet mindenkinek ugyanannyit-, de az Ő szeretete által megértjük, hogy ez mégis van!, és milyen jó, hogy van. Az énektanulás, és a közös imádság mellett Reményik Sándor és Dénes Ferenc egy-egy verse, valamit William Wordsworth angol romantikus író egy megható története is elhangzott. A Bibliaóra végén, a nőszövetség meglepetése várta a fiatalokat, akiknek ezúton is hála és köszönet áldozatkészségükért, és szeretetükért. Sok ilyen színes, örömteli és áldásokban gazdag alkalmat adjon még nekünk a mi megváltó Urunk.

                                                                                                     Bogáti Attila ifjsúági-lelkipásztor

Képek

 

A szelíd betonhátvéd

A szelíd betonhátvéd

Már a megjelenésével is belopta magát a Kisvárdai Református Ifjúság szívébe Yves Simplice Mboussi a Kisvárda Master Good Kft profi labdarúgója. Különös alázattal, máltósággal, és szeretettel lépett be az ifjúsági ház falai közé. Énekelt, imádkozott majd elkezdte bizonyságtételét. Nem azt mondta, amit szeretett volna, hanem azt, amit az Isten a szívébe írt. Szavai hitről, hűségről, könnyekről, és páratlan örömről árulkodtak. Mesélt az életéről, a családjáról, a labdarúgásról, de mindeközben mégis azt éreztük, hogy Arról beszél, Aki a legfontosabb az életében: a mindenható Isten. Néha megállt, emlékezett, nagy levegőt vett, majd folytatta. Folytatta azt, amit rábízott az Úr. Nevetett, viccelődött, elérzékenyült, ölelt, kezet fogott, áldást kívánt, és ami a legfontosabb: szeretetet sugárzott. Egy messzi országból érkező fiatalember, egészen közeli lelkülettel, a krisztusi ember, azaz a keresztény ember lelkületével. „Ha valaki térdre tud esni Isten előtt, bárki előtt képes megállni. Isten mindig ott lesz veled és jelzi az utat számodra.” hasítottak bele a szívekbe, megerősítő mondatai. Szívesség, kedvesség részéről, hála és köszönet részünkről, de ami a legfontosabb: dicsőség Istennek. Merci Bien Yves! God bless you! Soli Deo Gloria!

 

                                                                                                                             Bogáti Attila ifjúsági-lelkiásztor

Képek

"Ép testben ép lélek", avagy nyári ifis biciklitúra

  4 nap, 230 km, 29 lelkes keresztyén, az élmény felbecsülhetetlen. 2014. július 28-án hétfő reggel indultunk útnak egy Szatmár-Beregi biciklitúrára, 2014. július 31. csütörtökig. Volt/ak ott bibliaóra, vendégszerető szatmári emberek, régi és új templom, vízi és szárazmalom, útszéli gyorsszerviz, saját szakácsok, rég látott lelkész barát, kedves látogatók, repülőgép, luxusautó, (élmény) fürdő, kánikula, égszakadás, és csak néhány dolgot említettem, amivel 96 óra alatt találkozhattunk. Mégis azt gondolom a legnagyobb élményt a Krisztusban való közösség adta. Az, amely újra és újra felmutatja, hogy mi emberek mégiscsak képesek vagyunk támogatni egymást, ha a másik elfárad, és a könnyeivel küszködik, képesek vagyunk megalázó mondatokat mellőzve, önfeledten együtt viccelődni, képesek vagyunk ázottan, és fázottan is elcsendesedni az ige fényében és örülni másoknak. Valamint megmutatja, hogyan lesz egy felnőtt újra őszinte gyermekké, és egészen fiatal emberek, komoly felnőtté. Hála legyen Istennek, hogy mindezeket átélhettük, hogy általuk testben és lélekben egyaránt gazdagodhattunk, hála legyen minden elhangzó igéért, imádságért, segítő kézért, támogatásért, szíves vendéglátásért, és nem mindennapi emberségért. Egy régi dolog most újra életre kelt, reméljük, tovább pedálozhatunk Isten dicsőségére.

Bogáti Attila

ifjúsági-lelkipásztor

Énekkari szolgálat 2014.12.21

 

Ökumenikus Karácsonyi Koncert, Új Év Köszöntő Kisvárdán

A vasárnap esti koncerten az ARCADELT kamarakórus, a Református Gyülekezet Énekkara és a Római Katolikus Egyház Sollers Kórusa külön–külön műsorukkal mutatkoztak be. Befejezésként a –hetven tagú– három kórus együtt lépett fel, Faragó Sándorkarnagy vezetésével, s mutatták be Puccini Messa Di Gloria miséjének két tételét. A kórusok zongorakísérője pedig Sikorska Tetyana volt. A kisvárdaiak egy újabb összefogás példáját adták az nagy sikert arató kórusok koncertjével.

Vastaps volt a jutalom.

A kórusok az egyedi bemutatkozásukkor a karácsony ünnepköréhez tartozó bensőséges hangulatot idéztek fel. Az ARCADELT Kamarakórust, valamint a Római Katolikus Egyház Sollers Kórusát Faragó Sándor karnagy vezényelte. A Református Gyülekezet ÉnekkarátBogya–Kis Áron karvezető dirigálta. A reformátusok énekkarának közreműködői voltak, Palkovicsné Nagy Ildikó Gabriella hegedűn, míg Bódiné Szabó Rózacsellón.

Mertek nagyot álmodni

Ez az újabb bemutatkozás, valamennyi kórustag, karnagyaik Faragó Sándor, Bogya–Kis Áron és az állandó zongora kísérőjűk, Sikorska Tetyana közös együttes munkájuk eredménye az újabb csoda, hogyKisvárdán is lehet nagyot alkotni, összefogással és akarattal. A kórusok tagjai és vezetőjük szeptember óta közösen, fáradtságot, időt és energiát sem kímélve bizonyságot adtak az eredményes, sikeres, a város több évtizedes kórus hagyományok folytatói is lehetne az újra éledő kórus életnek Kisvárdán. Meg kellene találni azt a támogatási rendszert, hogy külön–külön is, de együtt a három kórus, mint Fesztivál Kórus tovább folytathassa eddigi önfeláldozó munkáját. A Római Katolikusok „sollers” –– furcsa hangzású latin többjelentésű szó – ami szolgálatkész, szeretetreméltó, szíves, tehetséges, ügyes, tipp–top, stb. jelentésekkel bír, mely igazán találó mindhárom közösségre s együttes működésükre.

A vasárnapi bemutatkozás lehetőségét, a helyszínt, – a Római Katolikus Templom – meg kell köszönni a római katolikus Linzenbold József esperes plébánosnak.

A régi kórusi hagyományok folytatása

Kisvárda kulturális életében meghatározó jelentőséggel bírtak a településen működő kórusok. Az 1930–as években egyre–másra alakultak különböző kulturális közösségek. Ilyen volt a Szent Anna Énekkar, vezetőjükRévfy Károly római katolikus kántortanító, aki országosan ismert dal– és zeneszerző volt. Benőcs József kántortanító, aki a gimnáziumban éneket és zenét tanított, de a Kisvárdai Iparos Dalárdát is vezette, országos hírnevet szerezve a városnak. az Iparos Dalárda működése meghatározó volt a város, de a megye énekkari mozgalmában is. Az 1950–es, hatvanas években az énekkari mozgalom népszerűsítésében jelentős szerepet vállaltak, Vass János, Vilmos István, Sipeki Pál, Illés András, később Somorjai G. Lehel, Fehér Ottó, Petró Márta, Názon Józsefné. A Pedagógus Vegyeskar 1980–ban ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját. Működése alatt sorra nyerték a megyei, országos minősítő– és más versenyeket, vezetőjükkel Fehér Ottó főiskolai docenssel. Országos sikereket ért el a Petró Mártavezette az I. sz. Általános Iskolával közös fenntartásban működő városi gyermekkórus, mely az „Év Kórusa ” címet is elnyerte. Sikerrel szerepeltek a Bessenyei György Gimnázium vegyes kórusa Dér Zoltánnévezetésével. A mintegy ötvenfős MELOTÓRIUM leánykar Somorjai G. Lehel vezetésével ért el országos hírnevet. Sajnos a nyolcvanas évek végére, a kilencvenes évek elejére az énekkarok működése lehanyatlott. Talán az idei év, s a ránk következő 2015–ös év újra az ének, a kórusmozgalom fellendülését jelenti Kisvárdán.

- Vincze Péter - (forrás: Szon.hu)

 

 

„Nőszövetség az Ifiórán”

Vajon milyen lehet egy olyan alternatív Bibliaóra, ahol egészen fiatalok és idősebbek, konkrétan édesanyák és nagymamák találkoznak? A kérdésre adott első válasz az, hogy a fiatalok egy kicsit érettebben gondolkodnak, az idősebbek pedig egy kicsit újra fiatallá válnak. A másik, hogy mernek egymásnak őszintén megnyílni szavakban és cselekedetekben egyaránt. Ez azonban már nem puszta emberi lelkület, hanem a közöttük levő Szentlélek Isten munkája. Emellett lehetne említeni az önfeledt nevetést, a szeretetvendégséget, de mindezek felett az igére figyelést, az Istent magasztaló énekeket és imádságokat. Egyszóval milyen az, ha idősek és fiatalok bármilyen formában és időpontban az Isten nevében gyűlnek össze? Áldott! Ilyen áldott alkalom lehetett 2016. január 16-án szombat délután 16:00-kor kezdődő ifjúsági Bibliaóra, hiszen rendhagyó módon most nemcsak gyülekezetünk ifjai, hanem a Nőszövetség tagjai is szép számban részt vettek ezen az alkalmon.

 

 

A lelkes asszonytestvérek már régóta készültek meglátogatni a fiatalokat, hiszen szolgálataik között az ifjúság támogatása is szerepel. Ennek megfelelően egy kis anyagi adományt is átadtak az ifi csapatnak, melyet hasznos célra fognak felhasználni. Az ige a Máté 6,21 alapján: „Mert ahol a kincsed van ott lesz a szíved is”, arról szólt, hogy egy újév kezdetén, amikor sokan fogadalmakat tesznek, és sokak célja az, hogy az előttük álló esztendő anyagi javakban bőséges legyen, akkor figyelünk-e azokra a kincsekre, amelyek örökkévalók, és nemcsak egy esztendőben, nemcsak a földi életben, hanem az örökkévalóságban is tartanak? A bibliaórát szeretetvendégség zárta, mert egy gondoskodó édesanya, vagy nagymama nem engedni el az övéit testi táplálék nélkül, így a fiatalok sok finomságban részesülhettek. Ezúton is hálás szívvel köszönik a nőszövetség látogatását, köszöntését, őszinte szavait, imádságait, kedves ajándékát és a finom süteményeket. Hisszük, egymás hite által erősödhettek. Adjon az Úr még számos ilyen alkalmat!

 

Bogáti Attila

ifjúsági-lelkipásztor

 

Pályázatok

FEL