Nyílt napok az alsóban és az ötödik évfolyamon

2018. február 13-án és 15-én Nyílt napokat tartottunk az alsó tagozaton és az 5. évfolyamon.

Február 13-án az első osztályba készülő gyermekek és szüleik tekinthettek be az iskola belső életébe. A bemutató órákat – magyar, matematika, környezetismeret– a negyedik évfolyam három osztályában tartották a leendő első osztályos tanító nénik. Mindegyik tanórán lelkesen kapcsolódtak be az ovisok a számukra is megoldható feladatvégzésbe, bizonyítva, hogy érettek az iskolakezdésre. A tanítási órák után tájékoztattam a szülőket az intézményben folyó nevelési-oktatási formákról, a tanórán kívüli szaktárgyi tehetséggondozó-, művészeti- és sport foglalkozásokról, valamint az egyéb szabadidős tevékenységekről.

Legközelebb 2018. március 3-án és március 24-én, az Ovi-Suli játékos foglalkozásokra várjuk a leendő első osztályos gyerekeket és szüleiket.

Február 15-én tanítványaink szülei is nagy létszámmal éltek a lehetőséggel, hogy megtekintsék gyermekük tanórai szereplését, a pedagógusok nevelő-oktató munkáját.

Ezen a napon 3-4. órában az ötödik évfolyamon is nyílt nap volt, melyen az emelt szintű humán, reál, angol nyelvi, valamint az általános tantervű képzés szerint folyó tanítási órákat tekinthették meg a szülők.

Mindkét szülői közösség örömmel fogadta az óralátogatás lehetőségét, megelégedve a gyerekek és a pedagógusok együttműködésével.

 

                                                                                                                       Nagy Istvánné

                                                                                                                                  igh.

Képek