Ha észrevétele, javaslata van az oldallal kapcsolatosan, az alábbi módokon jelezheti:

2Személyesen: Flórián tér 5.
3Telefonon: +36 45 406 021

MINDEN SEGÍTŐ ÉSZREVÉTELT ÉS ÖTLETET ÖRÖMMEL FOGADUNK!

AZ ISKOLA NYITVATARTÁSA

Hétfőtől - Péntekig:  08.00 - 16:00

Szombat és Vasárnap:  Zárva

 

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

„Boldog az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak.” (Péld. 3:13-14)

„Boldog az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak.” (Péld. 3:13-14)

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

"Az Úrnak félelme a bölcsességnek tudománya, és a tisztességnek előtte jár az alázatosság." (Péld 15,32)

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

Tehetségmérések a Várday Kata Református Általános Iskola alsó tagozatán

Tehetségmérések a Várday Kata Református Általános Iskola

alsó tagozatán

 

„A jövő a gyermekeinken múlik. A mi feladatunk pedig az, hogy segítsünk nekik kibontakoztatni a mindannyiukban ott rejlő tehetséget.”

                                                                                               Csíkszentmihályi Mihály

 

A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény kiemelt céljai közé tartozik a tehetséggondozás, melynek kereteit a Nemzeti Tehetség Program jelöli ki.

Az Oktatási Hivatal a MaTalent2 és a MaTalent3 online tehetségazonosító mérés pályázattal járult hozzá a tehetségsegítés fejlesztéséhez. Mindkét pályázat célja a matematikában tehetséges negyedikes tanulók megtalálása országos szinten.

Iskolánkban is nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra, kiemelten a matematika, a magyar nyelv és irodalom valamint az idegen nyelv terén, de testnevelés és sportban fiú tornászaink is többször mérték már össze tudásukat a Torna Diákolimpia Országos Döntőjében.  Minőségi oktatásuk fenntartása szempontjából fontos feladatunknak tartjuk, hogy a tehetségek felismerését, fejlesztését és gondozását tanítóink már első osztálytól kezdve végezzék az alsó tagozaton, melyet a szaktanárok tovább folytatnak a felső tagozaton és a gimnáziumban.

Ennek kapcsán örömmel fogadtuk az Oktatási Hivataltól kapott értesítést, melyben iskolánkat is felkérték a MaTalent3 online tehetségazonosító mérésben való részvételre, valamennyi negyedik évfolyamos tanulónk bevonásával.

Mivel mesterpályázatomat is e témakörből írtam, kapcsolattartóként én láttam el a méréssel járó koordinátori feladatokat.

Első lépésként regisztrálni kellett az intézményt és a negyedik évfolyamos tanulókat a TehetségKapu informatikai rendszerben. A szülők is valamennyien nyilatkoztak hozzájárulásukról. Az online tehetségazonosító mérés két szakaszban valósult meg: 2018. január 31-én, az 1. szakaszban, az ún. próbamérésben 21 negyedik évfolyamos tanuló vett részt. Ekkor csak a feladatok paraméterezése volt a cél, a tanulói eredményeket nem elemezték.

2018. március 5-6-án, a fő mérésben (2. szakaszban) 59 tanuló vett részt. A húsz feladatot online, 45 perc alatt lehetett megoldani, az idő leteltével a rendszer automatikusan lezárt. A gyerekeknek nagyon tetszett a nem szokványos mérés, ügyesen kezelték az informatikai felületet is.

Ebben a szakaszban már értékelték a tanulók munkáját, azonosították a matematikában tehetséges negyedikeseket. Az egyéni eredményeket regisztrációs kódjuk alapján tekinthették meg a diákok. Intézményi értékelést nem készítettek, ezt tanulóink egyéni eredményeinek feldolgozásával készítettem el. A pályázat megvalósításáról 2018. szeptemberében jelent meg tájékoztató az Oktatási Hivatal honlapján. Az online tehetségazonosításban országosan 852 általános iskola 19.073  negyedik  osztályos tanulója vett részt.

Az eredmények és a pszichológiai modell alkalmazása alapján országosan 195 átütően tehetséges, 1147 kiemelkedően tehetséges és 4741 tehetségígéretet azonosítottak.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei viszonylatban átütően tehetséges 9 tanuló, kiemelkedően tehetséges 48.

Intézményünkben átütően tehetséges 2 tanuló,  ami az országos létszám több, mint 1%-a, a megyei létszám több, mint 22%-a. Kiemelkedően tehetséges  5 tanuló, az országos létszám csaknem 0,5%-a, a megyei létszám 10,4%-a.  

Tehetségígéret 12 fő, így tehát összesen 17 tehetséges tanulóval számolhatunk matematikából a 4. évfolyamon, ami a mérésben résztvevők 29%-a.

Iskolai viszonylatban úgy gondolom, ez nagyon szép eredménynek mondható!

Tanulmányaikat 5. évfolyamon mindannyian iskolánkban, matematika (9), angol nyelvi (5) és humán(3) emelt szintű képzésen folytatják.

 

Az országos, megyei és iskolánk eredmények viszonyulását az alábbi grafikon szemlélteti

A magyarországi református óvodákban, általános- és középiskolákban a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény keretein belül működő Országos Értéktermő Tehetségközpont szakemberei végeznek tehetségszűréseket.

Az előző tanévben velük is felvettük a kapcsolatot, és  2018. júniusában megkötöttük a Tehetséggondozási Keretszerződést.  Az abban foglaltaknak megfelelően a 2018-2019. tanévtől alsó tagozaton igénybe vesszük a Református Országos Értéktermő Tehetségközpont szakmai szolgáltatásait: csoportos tehetségszűrés, Gazdagító program matematika, magyar nyelv és irodalom, valamint természetismeret tantárgyakból, kimeneti mérés a tehetségprogramok végén, nyári tehetséggondozó tábor.

A tehetségszűrésről tájékoztattuk a szülőket, amelyhez mindannyian hozzájárulásukról nyilatkoztak. A Református Országos Értéktermő Tehetségközpont szakemberei 2018. szeptemberében végezték el a mérést.

A feldolgozott eredmények alapján évfolyamonként 13-15 tehetségígéret került be a 30 órás Gazdagító programba matematikából, magyarból és természetismeretből.

A Gazdagító program anyagát az Országos Értéktermő Központ szakértői dolgozták ki heti 1 órára tervezve. A foglalkozások megtartását és a hozzá kapcsolódó továbbképzéseket iskolánk hat tanítója végzi. A program lezárását követően nyári tehetséggondozó táborban vehetnek részt a tanulók.

 

A tehetségmérés eredménye az alábbi grafikon látható

Az alsó tagozaton elkezdett tehetséggondozó Gazdagító program felmenő rendszerben folytatódik majd a felső tagozaton és a gimnáziumi évfolyamokon is. Fontosnak és hasznosnak tartjuk a tehetségszűréseket, mert lehetőséget biztosítunk így a tehetségígéretek megtalálására, majd további fejlesztésére.

Mindezt alátámasztja és megerősíti az Oktatási Hivatal újabb, MaTalent4 online matematikai tehetségmérés pályázata, melyről megkaptuk az értesítést és a felkérést a mérésben való részvételre. A mérés várhatóan a tanév első félévének lezárását követően, 2019. február hónapban kerül megszervezésre a negyedikes tanulóink körében.

           

                                                                                                             Nagy Istvánné

                                                                                                           igazgatóhelyettes

Pályázatok

FEL