Ha észrevétele, javaslata van az oldallal kapcsolatosan, az alábbi módokon jelezheti:

2Személyesen: Flórián tér 5.
3Telefonon: +36 45 406 021

MINDEN SEGÍTŐ ÉSZREVÉTELT ÉS ÖTLETET ÖRÖMMEL FOGADUNK!

AZ ISKOLA NYITVATARTÁSA

Hétfőtől - Péntekig:  08.00 - 16:00

Szombat és Vasárnap:  Zárva

 

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

„Boldog az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak.” (Péld. 3:13-14)

„Boldog az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak.” (Péld. 3:13-14)

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

"Az Úrnak félelme a bölcsességnek tudománya, és a tisztességnek előtte jár az alázatosság." (Péld 15,32)

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

Tájékoztató levél leendő első osztályos gyermekek szüleinek

Kedves Szülők!

Iskolánk az eddigiekhez hasonlóan, a 2019/2020-as tanévben is szeretettel várja a tankötelessé váló kicsiny gyermekeket!

Ahogyan ezt eddig is tettük, felvételi vizsgát nem szervezünk, és nem tartunk, hiszen jogszabály szerint általános iskolában felvételi vizsga nem szervezhető, csak a sport és művészeti emelt szintű oktatás esetén van lehetősége az iskoláknak alkalmassági vizsgák szervezésére. (Ezektől eltérő esetekben, mint pl. az egyéb emelt szintű oktatások vagy a kéttannyelvű oktatás, felvételi nem tartható.)

 Jogszabályi háttér

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

 50. § (3) Nem szervezhető

a) felvételi vizsgára előkészítő tanfolyam térítési díj ellenében,

b) általános iskolában felvételi vizsga.

(5) Sport- és művészeti emelt szintű oktatás esetében az iskola pedagógiai programja szerint alkalmassági vizsga szervezhető általános iskolában is. 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

 22. § (5) A felvételi eljárásban az Nkt. 50. § (3) bekezdés b) pontjában szabályozott felvételi vizsgának számít - a szervezés formájától és elnevezésétől függetlenül - a jelentkező minden olyan beszámoltatása, megmérettetése, mérése, értékelése, amelynek célja a tárgyi tudás, a tudásszint, készség megismerése.

Egyházi iskolaként – jogszabálynak megfelelően - egy dolgot veszünk figyelembe a gyermek felekezeti hovatartozásától függetlenül a beiratkozás feltételeként, ez pedig a lelkészi ajánlólevél, melyet a gyermekek szülei az anyagyülekezet lelkipásztorától, papjától kérhetnek. Mivel az intézmény nem kötelező felvételt biztosító iskola, ezért a város bármely körzetéből és a környék településeiről is vehet fel tanulókat, így szeretettel várunk most minden olyan érdeklődő szülőt, aki gyermeke számára a színvonalas oktatás mellett keresztyén neveltetést szeretne biztosítani. 

Jogszabályi háttér

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

 31. § (1) Az egyházi köznevelési intézmények és a magán köznevelési intézmények az e törvényben foglalt, az általánostól eltérő szabályok szerint működhetnek és szervezhetik tevékenységüket.

(2) *  Ha a nevelési-oktatási intézményt a 2. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott személy tartja fenn:

a) a nevelési-oktatási intézmény vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként működhet, és ennek megfelelően a gyermekek vagy a tanulók felvételének előfeltételeként kikötheti valamely vallás, világnézet elfogadását, és ezt felvételi eljárás keretében vizsgálhatja,

b) nem kell alkalmazni a gyermekek, tanulók felvételével kapcsolatos rendelkezések közül a kötelező felvételre vonatkozó rendelkezéseket, valamint az osztály-, csoportlétszámokat meghatározó rendelkezéseket a maximális létszámra vonatkozó rendelkezések kivételével.

Iskolánk a 100%-os szakos ellátottság mellett, igényesen felújított, jól felszerelt épülettel, azon belül osztálytermekkel rendelkezik. A gyönyörűen felújított udvar és a két rekortán pálya a gyermekek feltöltődését, szórakozását valamint sporttevékenységét szolgálja.

Felső tagozattól minden gyermek képességének megfelelően emelt szintű oktatásban vagy általános kerettantervű képzésben vehet részt a Pedagógiai Programban rögzített feltételeknek megfelelően.

A leendő első osztályos tanító nénikkel és az iskola szellemiségével az ovisuli alkalmain és a nyílt napokon ismerkedhetnek meg, egyúttal betekintést nyerhetnek abba a szeretetteljes légkörbe, melyben a tanítók és a gyermekek élik mindennapjaikat.

Intézményünkről és a tanévben szervezendő beiskolázási programjainkról iskolánk honlapján tájékozódhatnak részletesebben! (www. kisvarda.reformatus.hu)

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt ezekre az alkalmakra!

Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett

igazgató

Pályázatok

FEL