Tájékoztató levél leendő első osztályos gyermekek szüleinek

Kedves Szülők!

Iskolánk az eddigiekhez hasonlóan, a 2019/2020-as tanévben is szeretettel várja a tankötelessé váló kicsiny gyermekeket!

Ahogyan ezt eddig is tettük, felvételi vizsgát nem szervezünk, és nem tartunk, hiszen jogszabály szerint általános iskolában felvételi vizsga nem szervezhető, csak a sport és művészeti emelt szintű oktatás esetén van lehetősége az iskoláknak alkalmassági vizsgák szervezésére. (Ezektől eltérő esetekben, mint pl. az egyéb emelt szintű oktatások vagy a kéttannyelvű oktatás, felvételi nem tartható.)

 Jogszabályi háttér

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

 50. § (3) Nem szervezhető

a) felvételi vizsgára előkészítő tanfolyam térítési díj ellenében,

b) általános iskolában felvételi vizsga.

(5) Sport- és művészeti emelt szintű oktatás esetében az iskola pedagógiai programja szerint alkalmassági vizsga szervezhető általános iskolában is. 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

 22. § (5) A felvételi eljárásban az Nkt. 50. § (3) bekezdés b) pontjában szabályozott felvételi vizsgának számít - a szervezés formájától és elnevezésétől függetlenül - a jelentkező minden olyan beszámoltatása, megmérettetése, mérése, értékelése, amelynek célja a tárgyi tudás, a tudásszint, készség megismerése.

Egyházi iskolaként – jogszabálynak megfelelően - egy dolgot veszünk figyelembe a gyermek felekezeti hovatartozásától függetlenül a beiratkozás feltételeként, ez pedig a lelkészi ajánlólevél, melyet a gyermekek szülei az anyagyülekezet lelkipásztorától, papjától kérhetnek. Mivel az intézmény nem kötelező felvételt biztosító iskola, ezért a város bármely körzetéből és a környék településeiről is vehet fel tanulókat, így szeretettel várunk most minden olyan érdeklődő szülőt, aki gyermeke számára a színvonalas oktatás mellett keresztyén neveltetést szeretne biztosítani. 

Jogszabályi háttér

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

 31. § (1) Az egyházi köznevelési intézmények és a magán köznevelési intézmények az e törvényben foglalt, az általánostól eltérő szabályok szerint működhetnek és szervezhetik tevékenységüket.

(2) *  Ha a nevelési-oktatási intézményt a 2. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott személy tartja fenn:

a) a nevelési-oktatási intézmény vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként működhet, és ennek megfelelően a gyermekek vagy a tanulók felvételének előfeltételeként kikötheti valamely vallás, világnézet elfogadását, és ezt felvételi eljárás keretében vizsgálhatja,

b) nem kell alkalmazni a gyermekek, tanulók felvételével kapcsolatos rendelkezések közül a kötelező felvételre vonatkozó rendelkezéseket, valamint az osztály-, csoportlétszámokat meghatározó rendelkezéseket a maximális létszámra vonatkozó rendelkezések kivételével.

Iskolánk a 100%-os szakos ellátottság mellett, igényesen felújított, jól felszerelt épülettel, azon belül osztálytermekkel rendelkezik. A gyönyörűen felújított udvar és a két rekortán pálya a gyermekek feltöltődését, szórakozását valamint sporttevékenységét szolgálja.

Felső tagozattól minden gyermek képességének megfelelően emelt szintű oktatásban vagy általános kerettantervű képzésben vehet részt a Pedagógiai Programban rögzített feltételeknek megfelelően.

A leendő első osztályos tanító nénikkel és az iskola szellemiségével az ovisuli alkalmain és a nyílt napokon ismerkedhetnek meg, egyúttal betekintést nyerhetnek abba a szeretetteljes légkörbe, melyben a tanítók és a gyermekek élik mindennapjaikat.

Intézményünkről és a tanévben szervezendő beiskolázási programjainkról iskolánk honlapján tájékozódhatnak részletesebben! (www. kisvarda.reformatus.hu)

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt ezekre az alkalmakra!

Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett

igazgató