Ha észrevétele, javaslata van az oldallal kapcsolatosan, az alábbi módokon jelezheti:

2Személyesen: Flórián tér 5.
3Telefonon: +36 45 406 021

MINDEN SEGÍTŐ ÉSZREVÉTELT ÉS ÖTLETET ÖRÖMMEL FOGADUNK!

AZ ISKOLA NYITVATARTÁSA

Hétfőtől - Péntekig:  08.00 - 16:00

Szombat és Vasárnap:  Zárva

 

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

„Boldog az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak.” (Péld. 3:13-14)

„Boldog az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak.” (Péld. 3:13-14)

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

"Az Úrnak félelme a bölcsességnek tudománya, és a tisztességnek előtte jár az alázatosság." (Péld 15,32)

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

Tehetségmérések a Várday Kata Református Általános Iskola

alsó tagozatán

 

„A jövő a gyermekeinken múlik. A mi feladatunk pedig az, hogy segítsünk nekik kibontakoztatni a mindannyiukban ott rejlő tehetséget.”

                                                                                               Csíkszentmihályi Mihály

 

A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény kiemelt céljai közé tartozik a tehetséggondozás, melynek kereteit a Nemzeti Tehetség Program jelöli ki.

Az Oktatási Hivatal a MaTalent2 és a MaTalent3 online tehetségazonosító mérés pályázattal járult hozzá a tehetségsegítés fejlesztéséhez. Mindkét pályázat célja a matematikában tehetséges negyedikes tanulók megtalálása országos szinten.

Iskolánkban is nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra, kiemelten a matematika, a magyar nyelv és irodalom valamint az idegen nyelv terén, de testnevelés és sportban fiú tornászaink is többször mérték már össze tudásukat a Torna Diákolimpia Országos Döntőjében.  Minőségi oktatásuk fenntartása szempontjából fontos feladatunknak tartjuk, hogy a tehetségek felismerését, fejlesztését és gondozását tanítóink már első osztálytól kezdve végezzék az alsó tagozaton, melyet a szaktanárok tovább folytatnak a felső tagozaton és a gimnáziumban.

Ennek kapcsán örömmel fogadtuk az Oktatási Hivataltól kapott értesítést, melyben iskolánkat is felkérték a MaTalent3 online tehetségazonosító mérésben való részvételre, valamennyi negyedik évfolyamos tanulónk bevonásával.

Mivel mesterpályázatomat is e témakörből írtam, kapcsolattartóként én láttam el a méréssel járó koordinátori feladatokat.

Első lépésként regisztrálni kellett az intézményt és a negyedik évfolyamos tanulókat a TehetségKapu informatikai rendszerben. A szülők is valamennyien nyilatkoztak hozzájárulásukról. Az online tehetségazonosító mérés két szakaszban valósult meg: 2018. január 31-én, az 1. szakaszban, az ún. próbamérésben 21 negyedik évfolyamos tanuló vett részt. Ekkor csak a feladatok paraméterezése volt a cél, a tanulói eredményeket nem elemezték.

2018. március 5-6-án, a fő mérésben (2. szakaszban) 59 tanuló vett részt. A húsz feladatot online, 45 perc alatt lehetett megoldani, az idő leteltével a rendszer automatikusan lezárt. A gyerekeknek nagyon tetszett a nem szokványos mérés, ügyesen kezelték az informatikai felületet is.

Ebben a szakaszban már értékelték a tanulók munkáját, azonosították a matematikában tehetséges negyedikeseket. Az egyéni eredményeket regisztrációs kódjuk alapján tekinthették meg a diákok. Intézményi értékelést nem készítettek, ezt tanulóink egyéni eredményeinek feldolgozásával készítettem el. A pályázat megvalósításáról 2018. szeptemberében jelent meg tájékoztató az Oktatási Hivatal honlapján. Az online tehetségazonosításban országosan 852 általános iskola 19.073  negyedik  osztályos tanulója vett részt.

Az eredmények és a pszichológiai modell alkalmazása alapján országosan 195 átütően tehetséges, 1147 kiemelkedően tehetséges és 4741 tehetségígéretet azonosítottak.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei viszonylatban átütően tehetséges 9 tanuló, kiemelkedően tehetséges 48.

Intézményünkben átütően tehetséges 2 tanuló,  ami az országos létszám több, mint 1%-a, a megyei létszám több, mint 22%-a. Kiemelkedően tehetséges  5 tanuló, az országos létszám csaknem 0,5%-a, a megyei létszám 10,4%-a.  

Tehetségígéret 12 fő, így tehát összesen 17 tehetséges tanulóval számolhatunk matematikából a 4. évfolyamon, ami a mérésben résztvevők 29%-a.

Iskolai viszonylatban úgy gondolom, ez nagyon szép eredménynek mondható!

Tanulmányaikat 5. évfolyamon mindannyian iskolánkban, matematika (9), angol nyelvi (5) és humán(3) emelt szintű képzésen folytatják.

 

Az országos, megyei és iskolánk eredmények viszonyulását az alábbi grafikon szemlélteti

A magyarországi református óvodákban, általános- és középiskolákban a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény keretein belül működő Országos Értéktermő Tehetségközpont szakemberei végeznek tehetségszűréseket.

Az előző tanévben velük is felvettük a kapcsolatot, és  2018. júniusában megkötöttük a Tehetséggondozási Keretszerződést.  Az abban foglaltaknak megfelelően a 2018-2019. tanévtől alsó tagozaton igénybe vesszük a Református Országos Értéktermő Tehetségközpont szakmai szolgáltatásait: csoportos tehetségszűrés, Gazdagító program matematika, magyar nyelv és irodalom, valamint természetismeret tantárgyakból, kimeneti mérés a tehetségprogramok végén, nyári tehetséggondozó tábor.

A tehetségszűrésről tájékoztattuk a szülőket, amelyhez mindannyian hozzájárulásukról nyilatkoztak. A Református Országos Értéktermő Tehetségközpont szakemberei 2018. szeptemberében végezték el a mérést.

A feldolgozott eredmények alapján évfolyamonként 13-15 tehetségígéret került be a 30 órás Gazdagító programba matematikából, magyarból és természetismeretből.

A Gazdagító program anyagát az Országos Értéktermő Központ szakértői dolgozták ki heti 1 órára tervezve. A foglalkozások megtartását és a hozzá kapcsolódó továbbképzéseket iskolánk hat tanítója végzi. A program lezárását követően nyári tehetséggondozó táborban vehetnek részt a tanulók.

 

A tehetségmérés eredménye az alábbi grafikon látható

Az alsó tagozaton elkezdett tehetséggondozó Gazdagító program felmenő rendszerben folytatódik majd a felső tagozaton és a gimnáziumi évfolyamokon is. Fontosnak és hasznosnak tartjuk a tehetségszűréseket, mert lehetőséget biztosítunk így a tehetségígéretek megtalálására, majd további fejlesztésére.

Mindezt alátámasztja és megerősíti az Oktatási Hivatal újabb, MaTalent4 online matematikai tehetségmérés pályázata, melyről megkaptuk az értesítést és a felkérést a mérésben való részvételre. A mérés várhatóan a tanév első félévének lezárását követően, 2019. február hónapban kerül megszervezésre a negyedikes tanulóink körében.

           

                                                                                                             Nagy Istvánné

                                                                                                           igazgatóhelyettes

ALMA-NAPI VIGASSÁG

ALMA-NAPI VIGASSÁG

Pár éve már hagyomány iskolánkban, hogy egy-egy őszi gyümölcshöz, zöldséghez kapcsolódva témanapot szervezünk, idén az almára esett a választásunk. Rendezvényünk az Alma-napi vigasság elnevezést kapta, s 2018. október 19-én került megrendezésre. A témanap célja a hagyományápolás mellett az volt, hogy a gyermekek még jobban megismerjék térségünk jellegzetes gyümölcsét, azaz „Szabolcs aranyát”, felismerjék a különböző almafajtákat, azok sokszínű felhasználását, s a gyümölcs egészségünkre gyakorolt jótékony hatását.

A témanap két részből állt. Délelőtt az általunk meghívott több, mint száz óvodásnak, délután pedig tanulóinknak rendeztük meg az élményekkel teli programokat. A nagycsoportos óvodások részére előzetesen rajzpályázatot írtunk ki, melyben arra kértük őket, hogy Szutyejev: Az alma című meséjéből rajzolják le a nekik legjobban tetsző jelenetet. A pályaművekből több helyezés került értékelésre, melynek eredményét a témanapon ismertettük a meghívott óvodás gyermekekkel. A negyedikes tanítónénik dramatikus játékkal, iskolánk tanulói népi játékfűzéssel és néptáncbemutatóval, a Kicsinyek kórusának tagjai az Alma, alma, piros alma…kezdetű ének megtanításával tették színesebbé, emlékezetessé ezt a napot. A kulturális műsort követően táncházra, népi játékok kipróbálására és szeretet-vendéglátásra invitáltuk az óvodásokat, óvónőket, dajka néniket. Vendégeink jóízűen falatozták a finom süteményeket, almákat, aszalt almát, kortyolták az almalevet, s szemtanúi lehettek az almából készített érdekes kiállításunknak is.

Az óvodások rajzpályázatának eredményei

I.hely

Fáczán Luca – Kisvárdai Egyesített Óvoda

Nagy Ákos - Kisvárdai Egyesített Óvoda

 

II.hely

Gita Rebeka - Kisvárdai Egyesített Óvoda Tompos úti Tagintézménye

Nyakó Kiara - Kisvárdai Egyesített Óvoda

 

III.hely

Kondisz Natália Zselyke - Kisvárdai Egyesített Óvoda

Nyulak Petra - Kisvárdai Egyesített Óvoda Tordai úti Tagintézménye

Tóth Csenge - Kisvárdai Egyesített Óvoda Tompos úti Tagintézménye

 

Különdíj

Balogh Csenge - Kisvárdai Egyesített Óvoda

Eszenyi Hanna - Kisvárdai Egyesített Óvoda Tordai úti Tagintézménye

Harakály Luca - Kisvárdai Egyesített Óvoda Nyitnikék Tagintézménye

Pásztor Csenge - Kisvárdai Egyesített Óvoda Császy László úti Tagintézménye

Pocsai Lilien - Kisvárdai Egyesített Óvoda Tompos úti Tagintézménye

Szép Bernadett - Kisvárdai Egyesített Óvoda Nyitnikék Tagintézménye

Takács Liliána - Kisvárdai Egyesített Óvoda Császy László úti Tagintézménye

Takács Liza - Kisvárdai Egyesített Óvoda Császy László úti Tagintézménye

A helyezést elért gyermekeknek ismételten szívből gratulálunk, köszönjük az óvodapedagógusok áldozatos,  felkészítő munkáját!

A tanítványainknak megrendezett délutáni műsort követően forgószínpadszerűen, évfolyamonként vettek részt tanulóink a különféle programokban. Kipróbálhatták a népi játékokat, azaz a gólyalábon járást, hordólovaglást, horgászatot, ötödölőt, malmot, tekét és a hernyótalpakat. Az ügyességi vetélkedők feladatait is almával kellett végrehajtaniuk. Egyaránt izgalmasak voltak az egyéni gyakorlatok, mint például az almával való egyensúlyozás, vagy a párokban végzett ügyeskedés, azaz a homlokok közé szorított almával való haladás. A gyermekeknek lehetőségük volt almalenyomat segítségével „almabefőttet” készíteni, illetve kipróbálhatták az alma faragását, és almakompozíciók készítését is.

A napot közös táncházzal zártuk. Néptáncpedagógusaink segítségével egy fergeteges hangulatú táncos programmal ért véget rendezvényünk, melybe a meghívott vendégek és a szülők is aktívan bekapcsolódtak.

Úgy gondolom, a sok-sok előkészület, szervezéssel járó feladat megérte a fáradozásunkat, mivel sikerült feledhetetlen élményekkel gazdagítanunk a gyermekeket. Tanulóink jókedve, öröme, csillogó tekintete mindent elárult ezen a napon! Érezték, tudták, hogy ez a nap értük és nekik van, s a finom ízekkel, illatokkal, a dekoratív látvánnyal, a kellemes zenével az érzékszerveikre kívántunk hatni.

Újra bebizonyosodott, hogy mennyire jó tanulói közösségünk van, hiszen egy emberként, lelkesen énekeltek, játszottak, segítették, bátorították egymást!

Köszönjük a szülők, kollégák, technikai dolgozók segítségét, alázatos munkáját!

 Jó volt egy csapatban, egy cél érdekében együtt dolgozni!

                                                                                                                                                           Benő Zoltánné

                                                                                                                                              alsós humán munkaközösség-vezető

 

Képek

Tanévnyitó ünnepség az 1-8. évfolyamon

„Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által, a Ti javatokra.”

(1 Thesszalonika 5:18)

Felemelő pillanat volt 2018. szeptember 2-án délután, amikor a Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 1-8. évfolyamának tanévnyitó ünnepségére gyülekező gyerekek, pedagógusok, szülők és hozzátartozók bevonultak a Református templomba, ami zsúfolásig telt a résztvevőkkel.

Az istentiszteleten Nt. Dezső Attila ricsei lelkipásztor, új iskolalelkészünk, Márk evangéliuma 10. fejezetének 13. verséből hirdette az igét közöttünk.

„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa…”

A tartalmas igehirdetés után Szónok Anna 10. A osztályos tanuló egy szép fuvolazenével, iskolánk Kicsinyek kórusa Benő Zoltánné vezetésével a Sulidallal  köszöntötte a 2018/2019-es tanévet és a résztvevőket.

Az ünnepség főszereplői a kis elsősök voltak, akik nagy izgalommal léptek az Úr asztalához, kissé meghatódottan, de szépen hangsúlyozva mondták el verseiket.

Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett igazgatónő köszöntötte az ünneplő gyülekezetet, részletesen beszámolt az építkezés folyamatáról.  Felhívta a figyelmet az új tanév feladataira, megköszönte a szülők bizalmát, hogy gyermekük nevelését-oktatását  iskolánkra bízták.

Istentől megáldott eredményes tanévet kívánva, a 2018/2019-es tanévet ünnepélyesen megnyitotta.

                                                                                                                                       Az elsős tanító nénik

 Képek

8. évfolyam Bankett

Bankett 

„És mégis mondom néktek: 
Valamitől mi mindig búcsúzunk.”

(Reményik Sándor)

 

A Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 8. évfolyamos tanulói 2018. június 12-én tartották bankettjüket. A bankett helyszínét az idei esztendőben intézményünk felújítási munkálatai miatt a Party Étterem adta.

Végzős tanulóink rövid, de annál több mondanivalót tartalmazó műsorral köszönték meg tanáraiknak, nevelőiknek az elmúlt évek munkáját. 

A 8/A osztály tanulói rávilágítottak néhány fontos dologra, amelyet a kanadai vadlibáktól megtanulhatunk. 

Tény: A vadlibák csoportosan „V” alakban szállnak. Repülés közben mozgatják szárnyukat, s a levegő felhajtóereje fenntartja a következő libákat. Így lehetséges, hogy 71%-kal hosszabb távolságot tudnak megtenni, mintha csak egyetlen pár repülne. 
Tanulság: Ha egymást segítve dolgozunk, s közösségi szellemben végezzük a munkánkat, sokkal gyorsabban érjük el a célt.

A 8/B osztály egy tanulságos történettel mondott köszönetet az elmúlt 8 év fáradozásaiért. A „mese” címe: A legkönnyebb út.

A történet tanulsága:

Az életben mindannyiunknak megvan a magunk célja, aminek meg kell felelnünk, megvan a helyünk, amit be kell töltenünk. Ne engedjük, hogy valami vagy valaki megakadályozzon abban, hogy megismerjük és megosszuk saját lényünk csodálatos lényegét.

A 8/C osztály tanulói a Máté evangéliuma 5. részének  1-12 verseit mondták el egy kicsit másképpen.
„BOLDOGOK, akik gondolkodnak, mielőtt cselekednének, és imádkoznak, mielőtt gondolkodnának, mert kevesebb csalódás éri őket. BOLDOGOK, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba vágnak, ha megbántják őket, és szelíden szólnak, mert Jézus nyomában járnak.”

Életükre, további tanulmányaikra Isten gazdag áldását kérjük!

  

                                                                                                                         Nagyné Fazekas Ágnes

                                                                                                                              8/B osztályfőnöke

Képek

Ballagás a Várday Kata Református Iskola 8. évfolyamán

„Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.”

(I. Thess. 5,16)

 

A Várday Kata Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 2018. június 24-én tartotta ballagási – és tanévzáró ünnepségét. A 75 nyolcadikos tanuló ünnepi istentisztelet keretében búcsúzott el iskolájától.

Kádás Richárd László nagytiszteletű úr hitet mélyítő prédikációja után a végzős tanulók néhány igeverssel és a magvető történetével vettek búcsút. 

„Végül a jó földbe hullott az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, s jó termést is hoz, az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik harmincszorosat.”

„Utaidat Uram ismertesd meg velem, ösvényeidre tanítsd meg engem! Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy a szabadító Istenem, mindig benned reménykedem!”
                                                                                                                             (Zsoltárok könyve 25,4)

„Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre.” (2 Kor 9,8)

A végzős tanulók jutalomkönyveket vehettek át Ivánné Nagy Bernadett Erzsébet igazgatóasszonytól. Büszkék vagyunk azokra a tanulóinkra, akik általános iskolai tanulmányaikat középfokú angol nyelvvizsgával fejezték be.

Takács Dávid 8/C

Halász István 8/C

Gyüre Bálint 8/C

 

Kitűnő tanulóink:

8/A

Balázs Réka

 

8/B

Csomós Stella

Hegyes Gréta

Papp Gergő

 

8/C

Bereczki Máté

Bodnár Máté

Halász István

Jánvári Vivien

Jedla Eliza

Potyók László György

Takács Dávid

Vörösházi Júlia

 

A Kisvárdai Református Egyházközség tanulmányi ösztöndíjban részesítette
Potyók László György 8/C osztályos tanulót kitűnő tanulmányi eredményéért, valamint kimagasló verseny eredményeiért. 

Ballagó diákjaink további tanulmányaira Isten gazdag áldását kérjük!

 

                                                                                                                            Nagyné Fazekas Ágnes

                                                                                                                            8/B osztályfőnöke

 

Képek

Idegen nyelvi mérés eredményei

2018.05.16-án intézményünkben is lezajlott az idegen nyelvi mérés a 6. és 8. évfolyamokon, melynek eredményei a tanulóknak kiosztott kódok segítségével megtekinthetők az alábbi táblázatokban.

 6. évfolyam

Mérési azonosító 1. feladatrész pontszáma 2. feladatrész pontszáma A kötelező feladatrészek alapján maximálisan elérhető összpontszám A kötelező feladatrészek alapján elért összpontszám Mérési eredmény (százalék)
A147-S271 12 13 30 25 83%
B243-N576 4 10 30 14 46%
B668-J919 13 12 30 25 83%
B852-D595 12 9 30 21 70%
B985-F698 11 14 30 25 83%
B989-V741 6 4 30 10 33%
C613-J671 12 11 30 23 76%
C739-P491 2 3 30 5 16%
C976-E637 11 13 30 24 80%
E137-T996 6 8 30 14 46%
E513-D170 8 10 30 18 60%
E535-K875 7 10 30 17 56%
F179-W317 8 7 30 15 50%
F213-V438 9 11 30 20 66%
G645-O283 5 12 30 17 56%
G693-M358 8 10 30 18 60%
G913-Q589 11 10 30 21 70%
H354-X180 13 14 30 27 90%
H618-O446 10 11 30 21 70%
J944-N791 14 14 30 28 93%
K466-P192 7 6 30 13 43%
K973-X946 10 14 30 24 80%
L614-E166 11 13 30 24 80%
L862-V629 4 6 30 10 33%
M274-T287 9 15 30 24 80%
M639-C795 6 10 30 16 53%
N681-L658 4 6 30 10 33%
N754-F110 4 7 30 11 36%
P715-E222 10 14 30 24 80%
P743-O297 3 8 30 11 36%
Q274-D688 5 3 30 8 26%
Q373-O871 9 13 30 22 73%
Q469-D336 9 11 30 20 66%
Q498-J832 3 5 30 8 26%
Q816-E685 5 6 30 11 36%
R692-B647 4 8 30 12 40%
R765-K228 15 13 30 28 93%
R889-T630 9 10 30 19 63%
S182-E427 9 12 30 21 70%
T261-O629 14 15 30 29 96%
T847-M263 14 14 30 28 93%
V115-U787 11 15 30 26 86%
V541-M284 0 0 30 0 n.a.
V888-F740 4 12 30 16 53%
W143-D867 11 14 30 25 83%
X227-A565 11 12 30 23 76%
X364-R164 12 9 30 21 70%
X442-Q274 11 15 30 26 86%
X576-T536 9 8 30 17 56%
X598-O121 6 9 30 15 50%

 

8. évfolyam

Mérési azonosító 1. feladatrész pontszáma 2. feladatrész pontszáma A kötelező feladatrészek alapján maximálisan elérhető összpontszám A kötelező feladatrészek alapján elért összpontszám Mérési eredmény (százalék)
A112-W727 11 3 40 14 35%
A157-Q584 11 9 40 20 50%
A547-C974 9 7 40 16 40%
A617-L156 13 10 40 23 57%
A928-C766 14 15 40 29 72%
B984-O272 20 19 40 39 97%
C585-G128 7 3 40 10 25%
D254-T841 10 19 40 29 72%
D668-M741 20 20 40 40 100%
E141-G225 20 20 40 40 100%
E421-L850 12 7 40 19 47%
E532-N873 9 7 40 16 40%
E813-B474 18 16 40 34 85%
E983-W224 7 3 40 10 25%
F235-M267 8 4 40 12 30%
F395-N968 14 16 40 30 75%
F666-P618 17 9 40 26 65%
G681-D812 19 20 40 39 97%
G696-M791 18 17 40 35 87%
H466-G757 17 13 40 30 75%
H591-D675 8 20 40 28 70%
J312-W433 14 16 40 30 75%
J375-K686 11 15 40 26 65%
J643-L333 14 15 40 29 72%
J671-L635 0 0 40 0 n.a.
J679-B256 11 5 40 16 40%
K135-B881 20 18 40 38 95%
K251-O116 13 9 40 22 55%
K272-R384 10 8 40 18 45%
K552-B796 15 13 40 28 70%
K865-Q372 13 9 40 22 55%
L615-E662 12 13 40 25 62%
L695-U628 11 9 40 20 50%
M383-O954 15 6 40 21 52%
M736-N568 20 16 40 36 90%
N368-H119 12 12 40 24 60%
N397-H830 20 20 40 40 100%
N745-A983 20 20 40 40 100%
O175-K764 0 0 40 0 n.a.
O279-B143 20 20 40 40 100%
O635-B316 7 5 40 12 30%
O643-F754 16 14 40 30 75%
P344-L266 19 18 40 37 92%
P623-T421 7 12 40 19 47%
P647-N527 5 6 40 11 27%
Q219-S723 16 15 40 31 77%
Q272-F353 13 5 40 18 45%
R118-T956 13 13 40 26 65%
R343-F599 7 6 40 13 32%
R692-B713 12 16 40 28 70%
R964-Q666 13 17 40 30 75%
S534-T412 9 6 40 15 37%
S594-U556 16 10 40 26 65%
S769-F165 15 15 40 30 75%
T517-V151 13 9 40 22 55%
T655-J133 11 7 40 18 45%
T711-D618 18 17 40 35 87%
T748-W952 20 20 40 40 100%
U587-W891 15 13 40 28 70%
U639-Q936 14 13 40 27 67%
U758-B621 0 0 40 0 n.a.
U916-W499 11 5 40 16 40%
V437-J744 18 18 40 36 90%
V618-K386 15 10 40 25 62%
V913-C383 20 19 40 39 97%
V947-T587 15 13 40 28 70%
W367-D698 15 20 40 35 87%
W653-B966 17 18 40 35 87%
W677-H325 12 8 40 20 50%
W834-C223 20 20 40 40 100%
W984-V532 20 19 40 39 97%
X316-J612 19 19 40 38 95%
X369-L692 11 8 40 19 47%
X955-B566 11 5 40 16 40%
X978-H649 10 5 40 15 37%

Pályázatok

FEL