Ha észrevétele, javaslata van az oldallal kapcsolatosan, az alábbi módokon jelezheti:

2Személyesen: Flórián tér 5.
3Telefonon: +36 45 406 021

MINDEN SEGÍTŐ ÉSZREVÉTELT ÉS ÖTLETET ÖRÖMMEL FOGADUNK!

AZ ISKOLA NYITVATARTÁSA

Hétfőtől - Péntekig:  08.00 - 16:00

Szombat és Vasárnap:  Zárva

 

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

„Boldog az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak.” (Péld. 3:13-14)

„Boldog az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak.” (Péld. 3:13-14)

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

"Az Úrnak félelme a bölcsességnek tudománya, és a tisztességnek előtte jár az alázatosság." (Péld 15,32)

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

Január 18-án első ízben került sor a Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda szervezésében a Szent László Kupa - egyéni összetett tornaversenyre. A megmérettetésen négy iskola 38 tanulója vett részt.

Iskolánk ifjú tornászai kimagasló eredményeket elérve a tornaverseny valamennyi kategóriájában az élen végeztek, illetve számos dobogós helyezést szereztek! A versenyen intézményünket 19 diák képviselte, akikre méltán lehetünk büszkék.

Szent László Kupa végeredménye:

I. korcsoport:

1. helyezett: Galambos Gergő (1/B)

2. helyezett: Bakos Péter (2/A)

3. helyezett: Nyguen Ronaldó Márk (2/B)

 

II. korcsoport:

1 helyezett: Takács Norbert (4/C)

3. helyezett: Nagy Levente (3/B) 

5. helyezett: Balla Levente (4/C)

 

III-IV. korcsoport:

1 helyezett: Nagy Bence (8/A)

3. helyezett: Szántó József (8/B)

5. helyezett: Bara János (8/B)

6. helyezett: Kovács István (8/B)

Tornászaink így mindösszesen a három kategóriában 3 aranyérmet, 1 ezüstérmet, 2 bronzérmet, 2 ötödik helyezést és 1 hatodik helyezést szereztek!

Az igencsak népes és jól felkészített mezőnyben a Refis diákok igazán kiemelkedő eredményeket értek el! Köszönjük a felkészítők áldozatos munkáját és a remek felkészítést.

Felkészítők, edzők: Borbély Gábor és Nyisztor Belián

Köszönjük a verseny szervezőinek a színvonalas verseny megrendezését, köszönjük a pontozó bírók szakmai közreműködését.

További sok sikert szeretnénk kívánni diákjainknak és felkészítőiknek a szertorna sportban!

 

Valla Gábor

Kedves Szülők!

Iskolánk az eddigiekhez hasonlóan, a 2019/2020-as tanévben is szeretettel várja a tankötelessé váló kicsiny gyermekeket!

Ahogyan ezt eddig is tettük, felvételi vizsgát nem szervezünk, és nem tartunk, hiszen jogszabály szerint általános iskolában felvételi vizsga nem szervezhető, csak a sport és művészeti emelt szintű oktatás esetén van lehetősége az iskoláknak alkalmassági vizsgák szervezésére. (Ezektől eltérő esetekben, mint pl. az egyéb emelt szintű oktatások vagy a kéttannyelvű oktatás, felvételi nem tartható.)

 Jogszabályi háttér

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

 50. § (3) Nem szervezhető

a) felvételi vizsgára előkészítő tanfolyam térítési díj ellenében,

b) általános iskolában felvételi vizsga.

(5) Sport- és művészeti emelt szintű oktatás esetében az iskola pedagógiai programja szerint alkalmassági vizsga szervezhető általános iskolában is. 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

 22. § (5) A felvételi eljárásban az Nkt. 50. § (3) bekezdés b) pontjában szabályozott felvételi vizsgának számít - a szervezés formájától és elnevezésétől függetlenül - a jelentkező minden olyan beszámoltatása, megmérettetése, mérése, értékelése, amelynek célja a tárgyi tudás, a tudásszint, készség megismerése.

Egyházi iskolaként – jogszabálynak megfelelően - egy dolgot veszünk figyelembe a gyermek felekezeti hovatartozásától függetlenül a beiratkozás feltételeként, ez pedig a lelkészi ajánlólevél, melyet a gyermekek szülei az anyagyülekezet lelkipásztorától, papjától kérhetnek. Mivel az intézmény nem kötelező felvételt biztosító iskola, ezért a város bármely körzetéből és a környék településeiről is vehet fel tanulókat, így szeretettel várunk most minden olyan érdeklődő szülőt, aki gyermeke számára a színvonalas oktatás mellett keresztyén neveltetést szeretne biztosítani. 

Jogszabályi háttér

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

 31. § (1) Az egyházi köznevelési intézmények és a magán köznevelési intézmények az e törvényben foglalt, az általánostól eltérő szabályok szerint működhetnek és szervezhetik tevékenységüket.

(2) *  Ha a nevelési-oktatási intézményt a 2. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott személy tartja fenn:

a) a nevelési-oktatási intézmény vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként működhet, és ennek megfelelően a gyermekek vagy a tanulók felvételének előfeltételeként kikötheti valamely vallás, világnézet elfogadását, és ezt felvételi eljárás keretében vizsgálhatja,

b) nem kell alkalmazni a gyermekek, tanulók felvételével kapcsolatos rendelkezések közül a kötelező felvételre vonatkozó rendelkezéseket, valamint az osztály-, csoportlétszámokat meghatározó rendelkezéseket a maximális létszámra vonatkozó rendelkezések kivételével.

Iskolánk a 100%-os szakos ellátottság mellett, igényesen felújított, jól felszerelt épülettel, azon belül osztálytermekkel rendelkezik. A gyönyörűen felújított udvar és a két rekortán pálya a gyermekek feltöltődését, szórakozását valamint sporttevékenységét szolgálja.

Felső tagozattól minden gyermek képességének megfelelően emelt szintű oktatásban vagy általános kerettantervű képzésben vehet részt a Pedagógiai Programban rögzített feltételeknek megfelelően.

A leendő első osztályos tanító nénikkel és az iskola szellemiségével az ovisuli alkalmain és a nyílt napokon ismerkedhetnek meg, egyúttal betekintést nyerhetnek abba a szeretetteljes légkörbe, melyben a tanítók és a gyermekek élik mindennapjaikat.

Intézményünkről és a tanévben szervezendő beiskolázási programjainkról iskolánk honlapján tájékozódhatnak részletesebben! (www. kisvarda.reformatus.hu)

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt ezekre az alkalmakra!

Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett

igazgató

Adventi vasárnapok a Református templomban

 „Minden advent kegyelem: vétkem jóvátehetem.
Minden advent vigalom: Isten Úr a viharon!
Minden advent érkezés: átölel egy drága kéz!
Minden advent alkalom: győzhetsz saját magadon!
Minden advent ítélet: így kellene - s így élek!
Minden advent remegés: Isten felé epedés!
Minden advent ima is:Uram, fogadj be ma is!”

                                                           Ürögdi Ferenc

 

A sok éves, szép hagyományt folytatva, advent idején, a vasárnap délelőtti istentisztelethez kapcsolódóan, általános iskolánk harmadik-negyedik osztályos tanulói gyönyörű énekekkel, versekkel, imákkal és jelenetekkel tették a várakozás napjait érzelmileg gazdagabbá, szívünket-lelkünket az ünnepre hangolva.

1. vasárnap a 4. b osztály: Hatházy Ákos Györgyné és Bakosné Veréb Judit,

2. vasárnap a 3. b osztály : Kiss Márta és Szürösné Vágó Enikő,

3. vasárnap a 3. c osztály Szabolcsiné Tóth Teodóra és Takács-Vámos Emese,

4. vasárnap a 3. b osztály: Koncz Katalin és Révész Krisztina tanító nénik felkészítésével.

Köszönjük a gyerekek közreműködését

 és a tanító nénik felkészítő munkáját!

 

                                                                          Nagy Istvánné

                                                                          igazgatóhelyettes

Képek

 

Tehetségmérések a Várday Kata Református Általános Iskola

alsó tagozatán

 

„A jövő a gyermekeinken múlik. A mi feladatunk pedig az, hogy segítsünk nekik kibontakoztatni a mindannyiukban ott rejlő tehetséget.”

                                                                                               Csíkszentmihályi Mihály

 

A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény kiemelt céljai közé tartozik a tehetséggondozás, melynek kereteit a Nemzeti Tehetség Program jelöli ki.

Az Oktatási Hivatal a MaTalent2 és a MaTalent3 online tehetségazonosító mérés pályázattal járult hozzá a tehetségsegítés fejlesztéséhez. Mindkét pályázat célja a matematikában tehetséges negyedikes tanulók megtalálása országos szinten.

Iskolánkban is nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra, kiemelten a matematika, a magyar nyelv és irodalom valamint az idegen nyelv terén, de testnevelés és sportban fiú tornászaink is többször mérték már össze tudásukat a Torna Diákolimpia Országos Döntőjében.  Minőségi oktatásuk fenntartása szempontjából fontos feladatunknak tartjuk, hogy a tehetségek felismerését, fejlesztését és gondozását tanítóink már első osztálytól kezdve végezzék az alsó tagozaton, melyet a szaktanárok tovább folytatnak a felső tagozaton és a gimnáziumban.

Ennek kapcsán örömmel fogadtuk az Oktatási Hivataltól kapott értesítést, melyben iskolánkat is felkérték a MaTalent3 online tehetségazonosító mérésben való részvételre, valamennyi negyedik évfolyamos tanulónk bevonásával.

Mivel mesterpályázatomat is e témakörből írtam, kapcsolattartóként én láttam el a méréssel járó koordinátori feladatokat.

Első lépésként regisztrálni kellett az intézményt és a negyedik évfolyamos tanulókat a TehetségKapu informatikai rendszerben. A szülők is valamennyien nyilatkoztak hozzájárulásukról. Az online tehetségazonosító mérés két szakaszban valósult meg: 2018. január 31-én, az 1. szakaszban, az ún. próbamérésben 21 negyedik évfolyamos tanuló vett részt. Ekkor csak a feladatok paraméterezése volt a cél, a tanulói eredményeket nem elemezték.

2018. március 5-6-án, a fő mérésben (2. szakaszban) 59 tanuló vett részt. A húsz feladatot online, 45 perc alatt lehetett megoldani, az idő leteltével a rendszer automatikusan lezárt. A gyerekeknek nagyon tetszett a nem szokványos mérés, ügyesen kezelték az informatikai felületet is.

Ebben a szakaszban már értékelték a tanulók munkáját, azonosították a matematikában tehetséges negyedikeseket. Az egyéni eredményeket regisztrációs kódjuk alapján tekinthették meg a diákok. Intézményi értékelést nem készítettek, ezt tanulóink egyéni eredményeinek feldolgozásával készítettem el. A pályázat megvalósításáról 2018. szeptemberében jelent meg tájékoztató az Oktatási Hivatal honlapján. Az online tehetségazonosításban országosan 852 általános iskola 19.073  negyedik  osztályos tanulója vett részt.

Az eredmények és a pszichológiai modell alkalmazása alapján országosan 195 átütően tehetséges, 1147 kiemelkedően tehetséges és 4741 tehetségígéretet azonosítottak.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei viszonylatban átütően tehetséges 9 tanuló, kiemelkedően tehetséges 48.

Intézményünkben átütően tehetséges 2 tanuló,  ami az országos létszám több, mint 1%-a, a megyei létszám több, mint 22%-a. Kiemelkedően tehetséges  5 tanuló, az országos létszám csaknem 0,5%-a, a megyei létszám 10,4%-a.  

Tehetségígéret 12 fő, így tehát összesen 17 tehetséges tanulóval számolhatunk matematikából a 4. évfolyamon, ami a mérésben résztvevők 29%-a.

Iskolai viszonylatban úgy gondolom, ez nagyon szép eredménynek mondható!

Tanulmányaikat 5. évfolyamon mindannyian iskolánkban, matematika (9), angol nyelvi (5) és humán(3) emelt szintű képzésen folytatják.

 

Az országos, megyei és iskolánk eredmények viszonyulását az alábbi grafikon szemlélteti

A magyarországi református óvodákban, általános- és középiskolákban a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény keretein belül működő Országos Értéktermő Tehetségközpont szakemberei végeznek tehetségszűréseket.

Az előző tanévben velük is felvettük a kapcsolatot, és  2018. júniusában megkötöttük a Tehetséggondozási Keretszerződést.  Az abban foglaltaknak megfelelően a 2018-2019. tanévtől alsó tagozaton igénybe vesszük a Református Országos Értéktermő Tehetségközpont szakmai szolgáltatásait: csoportos tehetségszűrés, Gazdagító program matematika, magyar nyelv és irodalom, valamint természetismeret tantárgyakból, kimeneti mérés a tehetségprogramok végén, nyári tehetséggondozó tábor.

A tehetségszűrésről tájékoztattuk a szülőket, amelyhez mindannyian hozzájárulásukról nyilatkoztak. A Református Országos Értéktermő Tehetségközpont szakemberei 2018. szeptemberében végezték el a mérést.

A feldolgozott eredmények alapján évfolyamonként 13-15 tehetségígéret került be a 30 órás Gazdagító programba matematikából, magyarból és természetismeretből.

A Gazdagító program anyagát az Országos Értéktermő Központ szakértői dolgozták ki heti 1 órára tervezve. A foglalkozások megtartását és a hozzá kapcsolódó továbbképzéseket iskolánk hat tanítója végzi. A program lezárását követően nyári tehetséggondozó táborban vehetnek részt a tanulók.

 

A tehetségmérés eredménye az alábbi grafikon látható

Az alsó tagozaton elkezdett tehetséggondozó Gazdagító program felmenő rendszerben folytatódik majd a felső tagozaton és a gimnáziumi évfolyamokon is. Fontosnak és hasznosnak tartjuk a tehetségszűréseket, mert lehetőséget biztosítunk így a tehetségígéretek megtalálására, majd további fejlesztésére.

Mindezt alátámasztja és megerősíti az Oktatási Hivatal újabb, MaTalent4 online matematikai tehetségmérés pályázata, melyről megkaptuk az értesítést és a felkérést a mérésben való részvételre. A mérés várhatóan a tanév első félévének lezárását követően, 2019. február hónapban kerül megszervezésre a negyedikes tanulóink körében.

           

                                                                                                             Nagy Istvánné

                                                                                                           igazgatóhelyettes

ALMA-NAPI VIGASSÁG

ALMA-NAPI VIGASSÁG

Pár éve már hagyomány iskolánkban, hogy egy-egy őszi gyümölcshöz, zöldséghez kapcsolódva témanapot szervezünk, idén az almára esett a választásunk. Rendezvényünk az Alma-napi vigasság elnevezést kapta, s 2018. október 19-én került megrendezésre. A témanap célja a hagyományápolás mellett az volt, hogy a gyermekek még jobban megismerjék térségünk jellegzetes gyümölcsét, azaz „Szabolcs aranyát”, felismerjék a különböző almafajtákat, azok sokszínű felhasználását, s a gyümölcs egészségünkre gyakorolt jótékony hatását.

A témanap két részből állt. Délelőtt az általunk meghívott több, mint száz óvodásnak, délután pedig tanulóinknak rendeztük meg az élményekkel teli programokat. A nagycsoportos óvodások részére előzetesen rajzpályázatot írtunk ki, melyben arra kértük őket, hogy Szutyejev: Az alma című meséjéből rajzolják le a nekik legjobban tetsző jelenetet. A pályaművekből több helyezés került értékelésre, melynek eredményét a témanapon ismertettük a meghívott óvodás gyermekekkel. A negyedikes tanítónénik dramatikus játékkal, iskolánk tanulói népi játékfűzéssel és néptáncbemutatóval, a Kicsinyek kórusának tagjai az Alma, alma, piros alma…kezdetű ének megtanításával tették színesebbé, emlékezetessé ezt a napot. A kulturális műsort követően táncházra, népi játékok kipróbálására és szeretet-vendéglátásra invitáltuk az óvodásokat, óvónőket, dajka néniket. Vendégeink jóízűen falatozták a finom süteményeket, almákat, aszalt almát, kortyolták az almalevet, s szemtanúi lehettek az almából készített érdekes kiállításunknak is.

Az óvodások rajzpályázatának eredményei

I.hely

Fáczán Luca – Kisvárdai Egyesített Óvoda

Nagy Ákos - Kisvárdai Egyesített Óvoda

 

II.hely

Gita Rebeka - Kisvárdai Egyesített Óvoda Tompos úti Tagintézménye

Nyakó Kiara - Kisvárdai Egyesített Óvoda

 

III.hely

Kondisz Natália Zselyke - Kisvárdai Egyesített Óvoda

Nyulak Petra - Kisvárdai Egyesített Óvoda Tordai úti Tagintézménye

Tóth Csenge - Kisvárdai Egyesített Óvoda Tompos úti Tagintézménye

 

Különdíj

Balogh Csenge - Kisvárdai Egyesített Óvoda

Eszenyi Hanna - Kisvárdai Egyesített Óvoda Tordai úti Tagintézménye

Harakály Luca - Kisvárdai Egyesített Óvoda Nyitnikék Tagintézménye

Pásztor Csenge - Kisvárdai Egyesített Óvoda Császy László úti Tagintézménye

Pocsai Lilien - Kisvárdai Egyesített Óvoda Tompos úti Tagintézménye

Szép Bernadett - Kisvárdai Egyesített Óvoda Nyitnikék Tagintézménye

Takács Liliána - Kisvárdai Egyesített Óvoda Császy László úti Tagintézménye

Takács Liza - Kisvárdai Egyesített Óvoda Császy László úti Tagintézménye

A helyezést elért gyermekeknek ismételten szívből gratulálunk, köszönjük az óvodapedagógusok áldozatos,  felkészítő munkáját!

A tanítványainknak megrendezett délutáni műsort követően forgószínpadszerűen, évfolyamonként vettek részt tanulóink a különféle programokban. Kipróbálhatták a népi játékokat, azaz a gólyalábon járást, hordólovaglást, horgászatot, ötödölőt, malmot, tekét és a hernyótalpakat. Az ügyességi vetélkedők feladatait is almával kellett végrehajtaniuk. Egyaránt izgalmasak voltak az egyéni gyakorlatok, mint például az almával való egyensúlyozás, vagy a párokban végzett ügyeskedés, azaz a homlokok közé szorított almával való haladás. A gyermekeknek lehetőségük volt almalenyomat segítségével „almabefőttet” készíteni, illetve kipróbálhatták az alma faragását, és almakompozíciók készítését is.

A napot közös táncházzal zártuk. Néptáncpedagógusaink segítségével egy fergeteges hangulatú táncos programmal ért véget rendezvényünk, melybe a meghívott vendégek és a szülők is aktívan bekapcsolódtak.

Úgy gondolom, a sok-sok előkészület, szervezéssel járó feladat megérte a fáradozásunkat, mivel sikerült feledhetetlen élményekkel gazdagítanunk a gyermekeket. Tanulóink jókedve, öröme, csillogó tekintete mindent elárult ezen a napon! Érezték, tudták, hogy ez a nap értük és nekik van, s a finom ízekkel, illatokkal, a dekoratív látvánnyal, a kellemes zenével az érzékszerveikre kívántunk hatni.

Újra bebizonyosodott, hogy mennyire jó tanulói közösségünk van, hiszen egy emberként, lelkesen énekeltek, játszottak, segítették, bátorították egymást!

Köszönjük a szülők, kollégák, technikai dolgozók segítségét, alázatos munkáját!

 Jó volt egy csapatban, egy cél érdekében együtt dolgozni!

                                                                                                                                                           Benő Zoltánné

                                                                                                                                              alsós humán munkaközösség-vezető

 

Képek

Tanévnyitó ünnepség az 1-8. évfolyamon

„Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által, a Ti javatokra.”

(1 Thesszalonika 5:18)

Felemelő pillanat volt 2018. szeptember 2-án délután, amikor a Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 1-8. évfolyamának tanévnyitó ünnepségére gyülekező gyerekek, pedagógusok, szülők és hozzátartozók bevonultak a Református templomba, ami zsúfolásig telt a résztvevőkkel.

Az istentiszteleten Nt. Dezső Attila ricsei lelkipásztor, új iskolalelkészünk, Márk evangéliuma 10. fejezetének 13. verséből hirdette az igét közöttünk.

„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa…”

A tartalmas igehirdetés után Szónok Anna 10. A osztályos tanuló egy szép fuvolazenével, iskolánk Kicsinyek kórusa Benő Zoltánné vezetésével a Sulidallal  köszöntötte a 2018/2019-es tanévet és a résztvevőket.

Az ünnepség főszereplői a kis elsősök voltak, akik nagy izgalommal léptek az Úr asztalához, kissé meghatódottan, de szépen hangsúlyozva mondták el verseiket.

Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett igazgatónő köszöntötte az ünneplő gyülekezetet, részletesen beszámolt az építkezés folyamatáról.  Felhívta a figyelmet az új tanév feladataira, megköszönte a szülők bizalmát, hogy gyermekük nevelését-oktatását  iskolánkra bízták.

Istentől megáldott eredményes tanévet kívánva, a 2018/2019-es tanévet ünnepélyesen megnyitotta.

                                                                                                                                       Az elsős tanító nénik

 Képek

Pályázatok

FEL