Ha észrevétele, javaslata van az oldallal kapcsolatosan, az alábbi módokon jelezheti:

2Személyesen: Flórián tér 5.
3Telefonon: +36 45 406 021

MINDEN SEGÍTŐ ÉSZREVÉTELT ÉS ÖTLETET ÖRÖMMEL FOGADUNK!

AZ ISKOLA NYITVATARTÁSA

Hétfőtől - Péntekig:  08.00 - 16:00

Szombat és Vasárnap:  Zárva

 

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

„Boldog az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak.” (Péld. 3:13-14)

„Boldog az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak.” (Péld. 3:13-14)

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

"Az Úrnak félelme a bölcsességnek tudománya, és a tisztességnek előtte jár az alázatosság." (Péld 15,32)

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

KIEMELT HÍREINK

Szóbeli eredmények 2018 

Oktatási azonosító Pontszám
71766129056 40
71769344315 50
71769346445 30
72312519350 0
72315620403 0
72315632558 45
72326850279 45
72326854438 20
72341414159 0
72342171055 50
72342466113 50
72342466632 50
72342466875 50
72342467219 50
72342470789 50
72342471060 50
72342472175 50
72342472362 40
72342472513 50
72342473109 50
72342473637 50
72342474287 50
72342474779 50
72342475669 50
72342476497 48
72342477322 50
72342478606 50
72342479309 50
72342481497 50
72342483811 35
72342484318 0
72342485683 40
72344549681 45
72347377704 20
72349053456 0
72349066202 35
72350266449 50
72351609028 50
72351611026 0
72353143676 10
72353700608 50
72353863004 50
72353868726 35
72357033832 50
72357036861 50
72357191321 50
72358467372 38
72361652550 50
72367666571 20
72367667855 45
72367673478 40
72370568071 50
72377866351 50
72379169748 50
72379191293 45
72379192782 50
72384708719 50
72384728720 45
72384730783 40
72384735153 45
72384874916 45
72385693853 0
72385741665 35
72385743140 50
72385746723 0
72386231272 50
72387468590 50
72393556456 45
72404364961 0
73010343888 50
73040051759 50
73076801042 50
73142534345 50
73147944266 38
73261425195 30
84327892830 0
84327892984 0
84327898683 50
8432791131  45
8432791275  50

 

 

 Beiskolázási tájékoztató  

2018/2019

 Várday Kata Református Általános Iskola 1. osztály

 

 Kedves Szülők!  Kedves Leendő  Kisiskolások! 

Újra elérkezett a beiskolázás ideje.

Református Általános Iskolánk már 26. éve biztosít lehetőséget a szülőknek, hogy hitben neveljék és neveltessék gyermeküket. Célunk és feladatunk a keresztyén életre nevelés, a tudás megalapozása és megbecsülése, gyermekközpontú nevelés-oktatás megvalósítása a családokkal együttműködve.

Intézményünk az eltelt huszonöt év alatt folyamatosan fejlődött és teljesedett ki gimnáziummá. Többfunkciós intézményként működik, mely általános iskolai-, hat- és négyosztályos gimnáziumi képzést, valamint kollégiumi nevelést foglal magába.

Az alsó tagozaton egész napos oktatási formában, nagyfelmenő rendszerben végezzük nevelő-oktató munkánkat. A Magyar nyelv és irodalom, valamint a Matematika tantárgyakat emelt óraszámban tanítjuk. Fontosnak tartjuk az alapvető képességek és készségek fejlesztését, melyet élményszerű tanulással és tevékenységekkel valósítunk meg. A kezdő írás, olvasás és számolás készségének fejlődése és fejlettsége meghatározó tényező a gyermek teljes életének alakulásában.

Második osztálytól vezetjük be az angol nyelv tanítását heti 1 órában, játékos formában, a szóbeli kifejezés alapozásával, majd 4. évfolyamtól heti 3 emelt számú órában tanítjuk.

 E tantárgyak alapozó szakaszára épül ötödik évfolyamtól az emelt szintű humán-, reál- és angol nyelvi képzés, mellette biztosítva az általános tantervű képzést is. Első osztálytól heti egy órában informatika szakkörön vesznek részt tanítványaink, melyen lehetőséget nyújtunk a digitális kompetenciák alapozására.

Ötödik-hatodik évfolyamon napközis ellátást, 7-8. évfolyamon tanulószobai foglalkozást biztosítunk. Tanulóink napi háromszori, - kollégisták esetében ötszöri - étkezését intézményünk saját konyhája és személyzete biztosítja.

Tanítványainkat olyan művelt, jellemes, keresztyén emberekké neveljük, akik készek a valódi értékek befogadására, gyarapítására és közvetítésére. Jól szolgálja ezt a személyiségformáló, különböző felekezeti hitoktatás, a bibliai történetek feldolgozása.

Nagy hangsúlyt fektetünk tanulóink olvasóvá nevelésére, a könyvek, az irodalom, a tudományok, a művészetek iránti érdeklődésük felkeltésére, egyetértve Puskin szavaival, hogy  „Az olvasás  a legjobb oktatás”. A Városi Könyvtár közelségét kihasználva, gyakran iktatunk be szabadidős tevékenységként könyvtárlátogatást.    

Művészeti Iskolánkban első osztálytól kezdődően néptánc- és folklóroktatásban részesülnek tanulóink. Fontosnak tartjuk, hogy tanulmányaik során megismerjék és gazdagítsák hazánk kulturális örökségét és nemzeti hagyományait. Kodály Zoltán gondolatával azonosulva mi is valljuk, hogy „Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.”

Az egészséges életmód- és a környezettudatos magatartás elsajátítására és fejlesztésére jó lehetőséget biztosítanak a Református Egyházközség középhutai üdülőjébe szervezett kirándulások, túrázások, táborozások.

Tanulóink szociális kompetenciájának fejlesztését, - a mások iránti tisztelet, önzetlen segítségadás, együttműködési készség - az iskolai lehetőségeken kívül jótékonysági rendezvényeken való szereplésekkel, a segítségre szorulók támogatásával valósítjuk meg.

Nagy gondot fordítunk a tervszerű, rendszeres tehetséggondozásra és felzárkóztatásra. Tanulóink eredményesen szerepelnek a különböző városi, megyei és országos tanulmányi versenyeken.

A színvonalas oktatás mellett változatos tanórán kívüli foglalkozásokat és szabadidős tevékenységeket biztosítunk:

 • különböző szaktárgyi-, sakk- és képzőművészeti szakkörök,
 • versenyeken való eredményes szereplés,
 • énekkar: Kicsinyek kórusa, gimnáziumi kórus,
 • Alapfokú Művészeti Iskolánkban néptánc- és folklóroktatás,
 • Csendesnap- énektanulás, bibliai történetek feldolgozása,
 • országos néptáncfesztivál,
 • kulturális gála,
 • színház-és mozilátogatás, filharmónia előadások,
 • tömegsport, fiú torna,
 • Bozsik-foci fiú-lány program,
 • játék és sok-sok mozgás a korszerű, gumiburkolatú sportpályákon, udvari fajátékokon,
 • őszi-tavaszi kirándulások Középhutára, túrázások,
 • cserkész foglalkozások,
 • nyári táborozások: napközis-hittan, foci, néptánc.

 

VERSENYKIÍRÁS

 

A Várday Kata Református  Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

 immár hetedik alkalommal szervezi meg az Éles Béla Megyei Matematikaversenyt

az általános iskolák 1-7. osztályos  tanulói számára.

A verseny célja: sikerélmény biztosítása a matematikában tehetséges gyermekeknek.

Évfolyamonként  legfeljebb 4 tanuló jelentkezését várjuk!

A  verseny ideje: 2018. április 24. kedd 14:30 óra.

A feladatok megoldására 60 perc áll a tanulók rendelkezésére. Valamennyi feladat kidolgozós.

 A feladatsorokat külső szaktanácsadók állítják össze.

Gyülekezés és regisztráció: 13:30-tól, a Várday Kata Református Általános Iskolában.

A  verseny helye: Várday Kata Református  Általános Iskola (a gimnáziummal szemben),
4600  Kisvárda, Flórián tér 4.

Nevezési határidő:  2018. március 27. kedd.  A mellékelt Nevezési lapot kitöltve,

a  nagyistvanne31@gmail.com   címre kérjük visszaküldeni!

Nevezési díj: 800 Ft/fő, melyet regisztráláskor a helyszínen lehet befizetni.

Számlaigényüket kérjük jelezzék a Nevezési lapon!

 

Ünnepélyes eredményhirdetés 2018. május 2. (szerda) 14 óra.

A verseny eredményéről a www.kisvarda.reformatus.hu honlapunkon tájékozódhatnak. 

 

Szeretettel várjuk a versenyzőket és a felkészítő pedagógusokat!  

 

Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett                                                       Nagy Istvánné

             igazgató                                                                                    szervező                  

ÍZELÍTŐ AZ ISKOLA KÉPEIBŐL

ÍZELÍTŐ A VIDEÓTÁRBÓL

EFOP -4.1.1-15-2016-00017

FEL