Ha észrevétele, javaslata van az oldallal kapcsolatosan, az alábbi módokon jelezheti:

2Személyesen: Flórián tér 5.
3Telefonon: +36 45 406 021

MINDEN SEGÍTŐ ÉSZREVÉTELT ÉS ÖTLETET ÖRÖMMEL FOGADUNK!

AZ ISKOLA NYITVATARTÁSA

Hétfőtől - Péntekig:  08.00 - 16:00

Szombat és Vasárnap:  Zárva

 

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

„Boldog az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak.” (Péld. 3:13-14)

„Boldog az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak.” (Péld. 3:13-14)

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

"Az Úrnak félelme a bölcsességnek tudománya, és a tisztességnek előtte jár az alázatosság." (Péld 15,32)

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

A Kisvárdai Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium rövid bemutatása

A Kisvárdai Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium rövid bemutatása

Kisvárdán már 1605-től beszélhetünk református oktatásról. Az akkor alapított iskolát hitvalló elődeink hatalmas áldozatok árán, közel 350 évig tartották fent. A Kisvárdai Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium dokumentálhatóan ennek a hagyománynak örököse.

Az 1992. szeptember 1-jén újraindult iskola életében folyamatos a fejlődés. 2012-ben a Nagyvarsányi Általános Iskola és Óvoda iskolánk tagintézménye lett, melynek következtében a többcélú, közös igazgatású köznevelési intézményünk óvodai, általános iskolai, gimnáziumi és kollégiumi alapfeladatokat is ellát.

Kiemelten fontosnak tartjuk a tehetséggondozást, ennek érdekében alakítottuk ki jelenlegi képzési rendszerünket is. Az általános iskola alsó évfolyamain egész napos iskola működik évfolyamonként három osztállyal, melynek keretén belül a kötelező tantárgyi gondozás során kiemelt figyelmet szentelünk a matematika és a magyar nyelv és irodalom tantárgyaknak, melyeket emelt óraszámban tanulnak diákjaink. Az ötödik évfolyamon az általános kerettantervű osztály mellett megjelentek az emelt szintű matematika, magyar nyelv és irodalom valamint az angol nyelv oktatását biztosító csoportjaink is, ez által nagyobb lehetőséget adva azon tanulóink számára, akiknek tehetsége már az alsóbb évfolyamokon is megmutatkozott. 

Gimnáziumi képzésünk két formában működik. A hat évfolyamos gimnázium keretén belül szintén emelt szintű oktatásban részesülhetnek tanulóink a matematika és a humán tantárgyak esetében heti öt órában. A négy évfolyamos gimnáziumi képzés keretén belül elsősorban a gyakorlásra, felzárkóztatásra helyezzük a hangsúlyt. A tanulók egyéni, differenciált fejlesztése során a tehetséggondozás mellett a felzárkóztatásra is komoly hangsúlyt fektetünk. Pedagógusaink a kötelező tanórák megtartása mellett számos tanórán kívüli tevékenységet is ellátnak. Állandóak a verseny előkészítő foglalkozásaink, a szakkörök indításával pedig igyekszünk lefedni diákjaink érdeklődési körét.

A közismeretei képzésen kívül diákjaink hit-és erkölcstan, valamint egyházi ének oktatásban részesülnek. Nagy hangsúlyt fektetünk az intézmény keresztyén arculatát tükröző hitéleti alkalmak megszervezésére, a református egyház tanainak megismertetésére. 

Iskolánk diákjai, tanárai sokat tesznek és dolgoznak azért, hogy intézményünk a város megbecsülését is kivívja. Állandó és folyamatos kapcsolatot ápolunk a helyi református gyülekezettel, a város intézményeivel, civil és alapítványi szervezetekkel. Több kiállításnak, kulturális- és sporteseménynek, valamint városi és megyei szintű versenyeknek vagyunk házigazdái.

Pedagógusaink mind szakmailag, mind emberileg az igényesség, az egymás iránti szeretet és tisztelet jegyében végzik feladatukat, mindig a tanulót tartva szem előtt, akik református oktatásunk szellemi örökségének folytatói.

Oktató és nevelő munkánk során valljuk, hogy diákjainkat nem csak szellemileg kell felkészíteni az előttük álló feladatokra, megmérettetésekre, hanem lelkileg és testileg is egészséges, kiegyensúlyozott, keresztyén értékrenddel és nemzeti öntudattal bíró fiatalokat kell nevelnünk, akik tudásukkal, emberi értékeikkel és hitbeli meggyőződésükből fakadó életükkel iskolánk, városunk és nemzetünk hírnevét öregbítik majd a későbbiekben.

                                                                                                         

                                                                                                                             Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett

                                                                                                                                  igazgató

Pályázatok

FEL