Lemorzsolódás

Mező név 2017/2018 tanév II. félév Minden jelentési időszak Minden jelentési időszak
[a04t18] - Tanulók összlétszáma* 457 100% 1447 100% 1447 100%
[a03t01] - Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma összesen 13 2,84% 41 2,83% 41 2,83%
[a03t01] - Ebből leány 4 0,88% 6 0,41% 6 0,41%
[a03t01] - A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló egy tizedesjegyig számított tanulmányi átlageredménye (a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva) nem éri el a közepes (3) szintet ha az alapfokú nevelés-oktatásban vesz részt, és a 2,5 szintet, amennyiben a középfokú nevelés-oktatásban vesz részt 13 2,84% 31 2,14% 31 2,14%
[a03t01] - A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló egy tizedesjegyig számított tanulmányi átlaga (a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva) egy félév alatt 1,1 mértékben romlott 0 0% 10 0,69% 10 0,69%
[a03t01] - A félév értékelésénél, minősítésénél egy vagy több tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott tanulók száma 8 1,75% 31 2,14% 31 2,14%
[a03t01] - A félév magatartásának értékelésénél, minősítésénél rossz (2) minősítést kapott tanulók száma 0 0% 0 0% 0 0%
[a03t01] - A félév szorgalmának értékelésénél, minősítésénél hanyag (2) minősítést kapott tanulók száma 8 1,75% 20 1,38% 20 1,38%
[a03t01] - Az adott tanítási évben évismétlésre kötelezett tanulók száma 2 0,44% 3 0,21% 3 0,21%
[a03t01] - A félévben a tanuló 50 órát elérő igazolatlan hiányzással rendelkező tanulók száma 0 0% 0 0% 0 0%
[a03t01] - Szülői kérésre magántanulóvá vált tanulók száma 0 0% 0 0% 0 0%
[a03t01] - Szülői kérésre a tanuló magántanulóvá minősítése folyamatban van 0 0% 0 0% 0 0%
[a03t01] - Menekült, oltalmazott, menedékes tanulók száma 0 0% 0 0% 0 0%
[a03t01] - Veszélyeztetetté vált tanulók száma 0 0% 0 0% 0 0%
[a03t01] - Ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett tanulók száma 0 0% 0 0% 0 0%
[a03t01] - Kettő feltétel teljesülése esetén lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma 2 0,44% 2 0,14% 2 0,14%
[a03t01] - A félévben 100 órát elérő igazolt hiányzással rendelkező tanulók száma 2 0,44% 2 0,14% 2 0,14%
[a03t01] - Kiemelt figyelmet igénylő tanulók száma (a kiemelten tehetséges tanulók kivételével) 0 0% 0 0% 0 0%
[a03t01] - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók száma 2 0,44% 2 0,14% 2 0,14%
[a03t01] - Alapfokú oktatásban a 16. életévét betöltött tanulók száma 0 0% 0 0% 0 0%
[a03t01] - Középfokú oktatásba 16. életévének betöltését követően belépett tanulók száma 0 0% 0 0% 0 0%
[a03t02] - Az adatszolgáltatási időszak félévének értékelésénél, minősítésénél egy vagy több tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott tanulók száma 8 1,75% 31 2,14% 31 2,14%
[a03t02] - Angol 1 0,22% 3 0,21% 3 0,21%
[a03t02] - Német 0 0% 0 0% 0 0%
[a03t02] - Francia 0 0% 0 0% 0 0%
[a03t02] - Egyéb idegen nyelv 0 0% 0 0% 0 0%
[a03t02] - Nemzetiségi nyelv 0 0% 0 0% 0 0%
[a03t02] - Matematika 7 1,53% 18 1,24% 18 1,24%
[a03t02] - Magyar nyelv 1 0,22% 7 0,48% 7 0,48%
[a03t02] - Magyar irodalom 1 0,22% 2 0,14% 2 0,14%
[a03t02] - Nemzetiségi nyelv és irodalom 0 0% 0 0% 0 0%
[a03t02] - Történelem 4 0,88% 11 0,76% 11 0,76%
[a03t02] - Fizika 0 0% 2 0,14% 2 0,14%
[a03t02] - Kémia 1 0,22% 1 0,07% 1 0,07%
[a03t02] - Biológia 1 0,22% 7 0,48% 7 0,48%
[a03t02] - Földrajz 2 0,44% 9 0,62% 9 0,62%
[a03t02] - Ének-zene 0 0% 0 0% 0 0%
[a03t02] - Számítástechnika, informatika 0 0% 0 0% 0 0%
[a03t02] - Technika 0 0% 0 0% 0 0%
[a03t02] - Testnevelés 0 0% 0 0% 0 0%
[a03t02] - Szakmai elmélet 0 0% 0 0% 0 0%
[a03t02] - Szakmai gyakorlat 0 0% 0 0% 0 0%
[a03t02] - Egyéb tantárgy 0 0% 0 0% 0 0%
[a03t03] - Az adott tanítási évben évismétlésre kötelezett tanulók száma 2 0,44% 3 0,21% 3 0,21%
[a03t03] - Angol 0 0% 1 0,07% 1 0,07%
[a03t03] - Német 0 0% 0 0% 0 0%
[a03t03] - Francia 0 0% 0 0% 0 0%
[a03t03] - Egyéb idegen nyelv 0 0% 0 0% 0 0%
[a03t03] - Nemzetiségi nyelv 0 0% 0 0% 0 0%
[a03t03] - Matematika 2 0,44% 2 0,14% 2 0,14%
[a03t03] - Magyar nyelv 1 0,22% 2 0,14% 2 0,14%
[a03t03] - Magyar irodalom 1 0,22% 1 0,07% 1 0,07%
[a03t03] - Nemzetiségi nyelv és irodalom 1 0,22% 1 0,07% 1 0,07%
[a03t03] - Történelem 1 0,22% 2 0,14% 2 0,14%
[a03t03] - Fizika 0 0% 0 0% 0 0%
[a03t03] - Kémia 1 0,22% 1 0,07% 1 0,07%
[a03t03] - Biológia 0 0% 0 0% 0 0%
[a03t03] - Földrajz 1 0,22% 2 0,14% 2 0,14%
[a03t03] - Ének-zene 0 0% 0 0% 0 0%
[a03t03] - Számítástechnika, informatika 0 0% 0 0% 0 0%
[a03t03] - Technika 0 0% 0 0% 0 0%
[a03t03] - Testnevelés 0 0% 0 0% 0 0%
[a03t03] - Szakmai elmélet 0 0% 0 0% 0 0%
[a03t03] - Szakmai gyakorlat 0 0% 0 0% 0 0%
[a03t03] - Egyéb tantárgy 0 0% 0 0% 0 0%
Általános statisztikai adatok
[a04t18] - Leány* 226 49,45% 722 49,90% 722 49,90%
[a04t18] - Integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók száma* 4 0,88% 16 1,11% 16 1,11%
[a04t18] - Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló száma* 8 1,75% 22 1,52% 22 1,52%
[a04t18] - Évfolyamismétlők száma az előző tanévben* 0 0% 1 0,07% 1 0,07%
[a04t18] - Ebből leány* 0 0% 1 0,07% 1 0,07%
[a04t18] - Ebből eredményesen végzett, de ismétel* 0 0% 0 0% 0 0%
[a04t18] - Ebből évfolyamismétlésre utasított* 0 0% 1 0,07% 1 0,07%
[a04t18] - Ebből magántanulók száma* 0 0% 0 0% 0 0%
[a04t18] - Ebből sajátos nevelési igényű* 0 0% 0 0% 0 0%
[a04t18] - Hátrányos helyzetű tanulók száma* 23 5,03% 94 6,50% 94 6,50%
[a04t18] - Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma* 10 2,19% 22 1,52% 22 1,52%
[a04t18] - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő* 34 7,44% 196 13,55% 196 13,55%
[a04t79] - Igazolatlan órával rendelkező tanulók száma* 31 6,78% 120 8,29% 120 8,29%
[a04t79] - 1 órát igazolatlanul mulasztók száma* 7 1,53% 54 3,73% 54 3,73%
[a04t79] - 2 - 9 órát igazolatlanul mulasztók száma* 24 5,25% 66 4,56% 66 4,56%
[a04t79] - 10 - 29 órát igazolatlanul mulasztók száma* 0 0% 0 0% 0 0%
[a04t79] - 30 - 50 órát igazolatlanul mulasztók száma* 0 0% 0 0% 0 0%
[a04t79] - 50-nél több órát igazolatlanul mulasztók száma* 0 0% 0 0% 0 0%
[a04t79] - Igazolt mulasztott órával rendelkező tanulók száma* 297 64,99% 966 66,76% 966 66,76%
[a04t79] - 250 vagy több (igazolt vagy igazolatlan) mulasztott órával rendelkező tanulók száma* 0 0% 2 0,14% 2 0,14%
             

Pályázatok

FEL