Ha észrevétele, javaslata van az oldallal kapcsolatosan, az alábbi módokon jelezheti:

2Személyesen: Flórián tér 17.
3Telefonon: +36 45 405 106

MINDEN SEGÍTŐ ÉSZREVÉTELT ÉS ÖTLETET ÖRÖMMEL FOGADUNK!

A LELKÉSZI HIVATAL NYITVATARTÁSA 

Hétfőtől - Péntekig:  08.30 - 16:00
Szombaton:             Zárva

Vasárnap:               09.30 - 10.00 és 11.00 - 11.30

 

„URAM, SZERETETED AZ ÉGIG ÉR, IGAZSÁGOD OLYAN, MINT A HATALMAS HEGYEK...”

„URAM, SZERETETED AZ ÉGIG ÉR, IGAZSÁGOD OLYAN, MINT A HATALMAS HEGYEK...”

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK GYÜLEKEZETÜNKBEN!

„MOST TÜKÖR ÁLTAL HOMÁLYOSAN LÁTUNK, AKKOR PEDIG SZÍNRŐL-SZÍNRE...”

„MOST TÜKÖR ÁLTAL HOMÁLYOSAN LÁTUNK, AKKOR PEDIG SZÍNRŐL-SZÍNRE...”

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK GYÜLEKEZETÜNKBEN!

„Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem Tehozzád Istenem!”

„Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem Tehozzád Istenem!”

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK GYÜLEKEZETÜNKBEN!

Testvérgyülekezeti Találkozó - Úrvacsorás Hálaadó Istentisztelet (Újkenyér, Reformációi emlékművek leleplezése)

A Királyhelmeci Református Egyházközség gyülekezetével 2014-ben kötöttünk testvérgyülekezeti megállapodást, amelyet Királyhelmecen ünnepi istentisztelet keretében írtunk alá. A királyhelmeci gyülekezettel már korábban is élő, aktív kapcsolatot ápoltunk, azóta pedig több közös programot ( presbiteri csendesnapok, ifjúsági csendeshét) szerveztünk közösen. A mostani alkalom a Reformáció 500. emlékév jegyében zajlik, amelyre testvérgyülekezetünkből 65 fős küldöttség érkezik, a gyülekezet lelkipásztoraival: Nagytiszteletű Molnár István és kedves felesége Nagytiszteletű Molnár Éva, valamint id. Molnár Elemér tiszteletbeli esperes.

Az ünnepi istentisztelet során két Reformációi emlékművet adtunk át:

1. Reformációi dombormű: faragott tölgyfából, mely a templomtér belsejébe, a főbejárat belső oldalán lesz elhelyezve. A dombormű a református egyház címerének központi motívumát a zászlós bárányt és a Szentírás ó - és újszövetségének jelképeit ábrázolja. Fölötte a Kálvin Jánostól származó mondat:,,Semper Reformanda” felirattal melynek jelentése: örök reformáció. Kálvin arra akarta felhívni a figyelmet, hogy a reformáció nem egyszeri, múltbeli esemény, hanem az igaz reformáció az igéhez való folyamatos visszaformálódás és ragaszkodást jelent. A felirat két oldalán az 500.jubileumra utaló két évszám: 1517. és 2017. látható.

2. Reformációi emlékoszlop: 30cm átmérőjű és 3 m magas tölgyfaoszlop. Központi motívuma egy térbeli 8 ágú Kálvin-csillag. Az oszlop felirata Luther Mártontól származó mondat: ,,Itt állok és másként nem tehetek” Ezt a mondatot Luther akkor mondta el, amikor a worms-i birodalmi gyűlésre beidézve a pápai átok és az inkvizíció könnyen kínhalállal járható fenyegetése alatt, a reformációban felismert hitigazságokat és a Szentírásra alapuló hitelveinek visszavonására akarták kényszeríteni. Luther ezzel a mondattal azt mondta el, hogy a Szentírás igazságait vissza nem vonhatja és nem is kívánja.

Képek

Pályázatok

FEL