Ha észrevétele, javaslata van az oldallal kapcsolatosan, az alábbi módokon jelezheti:

2Személyesen: Flórián tér 17.
3Telefonon: +36 45 405 106

MINDEN SEGÍTŐ ÉSZREVÉTELT ÉS ÖTLETET ÖRÖMMEL FOGADUNK!

A LELKÉSZI HIVATAL NYITVATARTÁSA 

Hétfőtől - Péntekig:  08.30 - 16:00
Szombaton:             Zárva

Vasárnap:               09.30 - 10.00 és 11.00 - 11.30

 

„URAM, SZERETETED AZ ÉGIG ÉR, IGAZSÁGOD OLYAN, MINT A HATALMAS HEGYEK...”

„URAM, SZERETETED AZ ÉGIG ÉR, IGAZSÁGOD OLYAN, MINT A HATALMAS HEGYEK...”

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK GYÜLEKEZETÜNKBEN!

„MOST TÜKÖR ÁLTAL HOMÁLYOSAN LÁTUNK, AKKOR PEDIG SZÍNRŐL-SZÍNRE...”

„MOST TÜKÖR ÁLTAL HOMÁLYOSAN LÁTUNK, AKKOR PEDIG SZÍNRŐL-SZÍNRE...”

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK GYÜLEKEZETÜNKBEN!

„Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem Tehozzád Istenem!”

„Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem Tehozzád Istenem!”

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK GYÜLEKEZETÜNKBEN!

Jégre IFI

 Ha december, akkor Debrecen. Ezt a nevet is kaphatta volna az a jutalomkirándulás, amely egyébként a találó „Jégre Ifi!” elnevezést viseli, és miden év december végén kerül megrendezésre. 2015. december 29-én 27-en indultunk el a debreceni jégcsarnokba, hogy egy kicsit felhőtelenül is együtt töltsük az időt. Persze vigyázni kell, mert a jég az csúszik, és okozhat meglepetéseket. Ezt a profik és a haladók tudják, a kezdők pedig megtapasztalják. Ennek ellenére profiknak, haladóknak és kezdőknek egyaránt fantasztikus élményt nyújtott, emellett, ha nem is Debrecen legnevezetesebb, de az biztos, hogy leglátogatottabb helyét a Fórumot is újra megláthatták a lelkes kirándulók és korcsolyázók. Azt hiszem, minden esztendőben úgy van vele az ember, mint az újra elindult biciklitúrával, jövőre az egész gyülekezet közössége nekivághatna. Nem tudom, ki milyen bátor lenne abban, hogy korit húzzon a lábára? Lehet, hogy sokan meglepetéseket okoznának a piruettjeikkel, vagy éppen a hosszú évekre visszanyúló korcsolyás múltjukkal. Egy valami azonban biztos, mégpedig az, hogy megéri! Köszönjük Istennek és a gyülekezetnek, hogy újra csúszhattunk, olykor-olykor még talpon is maradhattunk. Jövőre talán már a jégkorongcsapat is figyel bennünket, de a lényeg, hogy Isten kegyelméből újra szeretnénk jégre állni.

 

Bogáti Attila

ifjúsági-lelkipásztor

 

Képek

KÁRPÁT-MEDENCEI IFJÚSÁGI IMAÉJJEL KISVÁRDÁN

KÁRPÁT-MEDENCEI IFJÚSÁGI IMAÉJJEL KISVÁRDÁN

2015. Október 16-ra hirdette meg a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Ifjúsági Irodája a Kárpát-Medencei Ifjúsági Imaéjjelt. Az alkalom melyhez itt Kisvárdán először csatlakoztunk, ötödik alkalommal került megrendezésre. Már hetekkel előtte lázas készülődés jellemezte ifjúságunkat. Különösen a legfiatalabbak várakoztak gyermeki lélekkel, ugyanis ők először élhettek át hosszabbnak mondható alkalmat a csapattal. 19-en vágtunk neki a tartalmas éjszakának. Mint a neve mutatja, ez a rendezvény nemcsak az anyaországban levő ificsapatoknak szólt, hanem a határontúli keresztyén fiataloknak is. Így Kárpátalja és Erdély számos gyülekezetei is bekapcsolódtak a közös imádságba. A mi esetünkben valóban imaéjjelről beszélhetünk, hiszen este 22:30-tól reggel 6:00-ig voltunk talpon, mely időintervallum Bibliaórát, közös imádságot, közös éneket, étkezést, játékot és filmvetítést foglalt magába. Az imatémákat magunk dolgoztuk ki, melyekben többek között hálát adtunk Istennek életünkért, a Krisztusban kapott megváltás ajándékáért, és könyörögtünk lelki megújulásokért, új életek születéséért, betegekért, gyászolókért, határon túli testvérekért, gyülekezetünkért. Hálás szívvel köszönjük azoknak a testvéreknek imádságát, akik otthonaikban csatlakoztak hozzánk. Áldott éjszakát tölthettünk el, sok vidámsággal, és megfelelő tartalommal. A visszajelzések alapján, nemcsak egyszer lenne igény erre az alkalomra, ezért már tervben van egy saját indíttatású is. Legyen áldott Isten minden elhangzó imáért, és hallgassa meg könyörgéseinket kegyelmesen!

                                                                                                            Bogáti Attila, ifjúsági lelkész

Konfirmandus Korúak Középhutai Tábora

Az idei tábor összefoglaló címe: SZÖSZ, azaz SZABADSÁG, ÖRÖM, SZERETET.

A hét tartalmaz reggeli és esti igei alkalmakat, bibliai vetélkedőt, emellett a fiatalok sok közösségi, sport, és szabadidős programokon vehetnek részt. Célunk, hogy egy-egy esztendő konfirmandusai a tábor által erősödjenek hitükben, örömüket leljék a közösségben, ezáltal pedig hűséges tagjai legyenek gyülekezetünknek és egyházunknak.

Időpont: 2015. július 13. (hétfő) – 2015. július 18. (szombat)

Indulás: 2015. július 13. (hétfő) reggel 08.30-kor a Református Templom elől, autóbusz különjárattal.

Részvételi díj: 6.000 Ft, amely magában foglalja az útiköltséget, a múzeumi belépőket, a kirándulások díjait, az étkezéshez fentieken túl szükséges dolgok költségeit.

Jelentkezési határidő: Jelentkezni a 2015. július 1. (szerdáig) lehet a Református Lelkészi Hivatalban.

Bővebb információk a mellékelt, kinyomtatható jelentkezési lapon!

A jelentkezési lap letöltéséhez KATTINTSON IDE

A Szabolcs-Beregi Református Egyházmegye Ifjúsági Csendesnapja

Húsvéti kreatív gyermekdélelőtt a Kisvárdai Református Gyülekezetben 2015

Húsvéti kreatív gyermekdélelőtt a Kisvárdai Református Gyülekezetben

 2015. március 28-ára, a Kisvárdai Református Gyülekezet húsvét ünnepére felkészítő kreatív délelőttöt szervezett az óvodás és alsó tagozatos korú gyermekek számára.

A délelőtt során a nyári egyiptomi napközis tábor és az adventi kreatív foglalkozás tematikáját követve bibliai időutazásra, érdekes kézműves foglalkozásokra, közös éneklésre hívtuk a gyermekeket.

Mintegy 90 gyermek érkezett a Református Gimnázium aulájába, ahol Nt. Százvai László lelkipásztor és Mártháné Iklódi Boglárka tanárnő vezetésével a dallamok szárnyain hangolódtunk a feltámadás örömüzenetének befogadására.

Nt. Százvai László lelkipásztor szolgálata után a Nyírzem Rt. által felajánlott fonott kalácsot, kakaót fogyasztottuk el, illetve a Nőszövetség tagjai ízletes süteményekkel láttak vendégül.

A kézműves foglakozáson a történet elmélyítése mellett húsvét egyik jelképét készítettük el, tudatosítva a gyermekekben, hogy a tojás az életnek, az újjászületésnek a népi jelképe: amint a tojásból új élet kel, úgy támad fel Krisztus is sírjából az emberek megváltására.

Hisszük, áldott volt ez az alkalom, és gyermekeink szívében megfogalmazódott a vágy, hogy azon az úton induljanak el, amelyen a sírhoz siető asszonyok is haladtak, azon az úton, amelyen az evangélium igazsága hangzik fel.

 

                                                                                                                                         A tanító nénik

Képek

 

 

Nem görcsölök, böjtölök

Nem görcsölök, böjtölök

            Felszabadult lelkület, örömteli imádságok, meglepetés és vidám, Istent magasztaló ének. Röviden így lehetne összefoglalni azt a Bibliaórát, mely március 19-én a Tátra utcai imaházban volt. Ifjúságunk lelkes tagjai immáron második alkalommal indultak el, hogy szolgálatukkal egy kicsit színesebbé tegyék a böjti időszakot. Az igemagyarázat a Máté evangéliumából vett szőlőmunkások példázata alapján azt kívánta megerősíteni a gyülekezet szívében, hogy noha emberileg nézve Isten cselekedeteire sokszor azt mondjuk, hogy ilyen nincs!, -hiszen érthetetlen számunkra, hogy miért megy ki a szőlősgazda még délután öt óra tájban is munkásokat keresni, és miért fizet mindenkinek ugyanannyit-, de az Ő szeretete által megértjük, hogy ez mégis van!, és milyen jó, hogy van. Az énektanulás, és a közös imádság mellett Reményik Sándor és Dénes Ferenc egy-egy verse, valamit William Wordsworth angol romantikus író egy megható története is elhangzott. A Bibliaóra végén, a nőszövetség meglepetése várta a fiatalokat, akiknek ezúton is hála és köszönet áldozatkészségükért, és szeretetükért. Sok ilyen színes, örömteli és áldásokban gazdag alkalmat adjon még nekünk a mi megváltó Urunk.

                                                                                                     Bogáti Attila ifjsúági-lelkipásztor

Képek

 

A szelíd betonhátvéd

A szelíd betonhátvéd

Már a megjelenésével is belopta magát a Kisvárdai Református Ifjúság szívébe Yves Simplice Mboussi a Kisvárda Master Good Kft profi labdarúgója. Különös alázattal, máltósággal, és szeretettel lépett be az ifjúsági ház falai közé. Énekelt, imádkozott majd elkezdte bizonyságtételét. Nem azt mondta, amit szeretett volna, hanem azt, amit az Isten a szívébe írt. Szavai hitről, hűségről, könnyekről, és páratlan örömről árulkodtak. Mesélt az életéről, a családjáról, a labdarúgásról, de mindeközben mégis azt éreztük, hogy Arról beszél, Aki a legfontosabb az életében: a mindenható Isten. Néha megállt, emlékezett, nagy levegőt vett, majd folytatta. Folytatta azt, amit rábízott az Úr. Nevetett, viccelődött, elérzékenyült, ölelt, kezet fogott, áldást kívánt, és ami a legfontosabb: szeretetet sugárzott. Egy messzi országból érkező fiatalember, egészen közeli lelkülettel, a krisztusi ember, azaz a keresztény ember lelkületével. „Ha valaki térdre tud esni Isten előtt, bárki előtt képes megállni. Isten mindig ott lesz veled és jelzi az utat számodra.” hasítottak bele a szívekbe, megerősítő mondatai. Szívesség, kedvesség részéről, hála és köszönet részünkről, de ami a legfontosabb: dicsőség Istennek. Merci Bien Yves! God bless you! Soli Deo Gloria!

 

                                                                                                                             Bogáti Attila ifjúsági-lelkiásztor

Képek

"Ép testben ép lélek", avagy nyári ifis biciklitúra

  4 nap, 230 km, 29 lelkes keresztyén, az élmény felbecsülhetetlen. 2014. július 28-án hétfő reggel indultunk útnak egy Szatmár-Beregi biciklitúrára, 2014. július 31. csütörtökig. Volt/ak ott bibliaóra, vendégszerető szatmári emberek, régi és új templom, vízi és szárazmalom, útszéli gyorsszerviz, saját szakácsok, rég látott lelkész barát, kedves látogatók, repülőgép, luxusautó, (élmény) fürdő, kánikula, égszakadás, és csak néhány dolgot említettem, amivel 96 óra alatt találkozhattunk. Mégis azt gondolom a legnagyobb élményt a Krisztusban való közösség adta. Az, amely újra és újra felmutatja, hogy mi emberek mégiscsak képesek vagyunk támogatni egymást, ha a másik elfárad, és a könnyeivel küszködik, képesek vagyunk megalázó mondatokat mellőzve, önfeledten együtt viccelődni, képesek vagyunk ázottan, és fázottan is elcsendesedni az ige fényében és örülni másoknak. Valamint megmutatja, hogyan lesz egy felnőtt újra őszinte gyermekké, és egészen fiatal emberek, komoly felnőtté. Hála legyen Istennek, hogy mindezeket átélhettük, hogy általuk testben és lélekben egyaránt gazdagodhattunk, hála legyen minden elhangzó igéért, imádságért, segítő kézért, támogatásért, szíves vendéglátásért, és nem mindennapi emberségért. Egy régi dolog most újra életre kelt, reméljük, tovább pedálozhatunk Isten dicsőségére.

Bogáti Attila

ifjúsági-lelkipásztor

Pályázatok

FEL