Ha észrevétele, javaslata van az oldallal kapcsolatosan, az alábbi módokon jelezheti:

2Személyesen: Flórián tér 17.
3Telefonon: +36 45 405 106

MINDEN SEGÍTŐ ÉSZREVÉTELT ÉS ÖTLETET ÖRÖMMEL FOGADUNK!

A LELKÉSZI HIVATAL NYITVATARTÁSA 

Hétfőtől - Péntekig:  08.30 - 16:00
Szombaton:             Zárva

Vasárnap:               09.30 - 10.00 és 11.00 - 11.30

 

„URAM, SZERETETED AZ ÉGIG ÉR, IGAZSÁGOD OLYAN, MINT A HATALMAS HEGYEK...”

„URAM, SZERETETED AZ ÉGIG ÉR, IGAZSÁGOD OLYAN, MINT A HATALMAS HEGYEK...”

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK GYÜLEKEZETÜNKBEN!

„MOST TÜKÖR ÁLTAL HOMÁLYOSAN LÁTUNK, AKKOR PEDIG SZÍNRŐL-SZÍNRE...”

„MOST TÜKÖR ÁLTAL HOMÁLYOSAN LÁTUNK, AKKOR PEDIG SZÍNRŐL-SZÍNRE...”

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK GYÜLEKEZETÜNKBEN!

„Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem Tehozzád Istenem!”

„Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem Tehozzád Istenem!”

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK GYÜLEKEZETÜNKBEN!

Nem görcsölök, böjtölök

Nem görcsölök, böjtölök

            Felszabadult lelkület, örömteli imádságok, meglepetés és vidám, Istent magasztaló ének. Röviden így lehetne összefoglalni azt a Bibliaórát, mely március 19-én a Tátra utcai imaházban volt. Ifjúságunk lelkes tagjai immáron második alkalommal indultak el, hogy szolgálatukkal egy kicsit színesebbé tegyék a böjti időszakot. Az igemagyarázat a Máté evangéliumából vett szőlőmunkások példázata alapján azt kívánta megerősíteni a gyülekezet szívében, hogy noha emberileg nézve Isten cselekedeteire sokszor azt mondjuk, hogy ilyen nincs!, -hiszen érthetetlen számunkra, hogy miért megy ki a szőlősgazda még délután öt óra tájban is munkásokat keresni, és miért fizet mindenkinek ugyanannyit-, de az Ő szeretete által megértjük, hogy ez mégis van!, és milyen jó, hogy van. Az énektanulás, és a közös imádság mellett Reményik Sándor és Dénes Ferenc egy-egy verse, valamit William Wordsworth angol romantikus író egy megható története is elhangzott. A Bibliaóra végén, a nőszövetség meglepetése várta a fiatalokat, akiknek ezúton is hála és köszönet áldozatkészségükért, és szeretetükért. Sok ilyen színes, örömteli és áldásokban gazdag alkalmat adjon még nekünk a mi megváltó Urunk.

                                                                                                     Bogáti Attila ifjsúági-lelkipásztor

Képek

 

Pályázatok

FEL