Nem görcsölök, böjtölök

Nem görcsölök, böjtölök

            Felszabadult lelkület, örömteli imádságok, meglepetés és vidám, Istent magasztaló ének. Röviden így lehetne összefoglalni azt a Bibliaórát, mely március 19-én a Tátra utcai imaházban volt. Ifjúságunk lelkes tagjai immáron második alkalommal indultak el, hogy szolgálatukkal egy kicsit színesebbé tegyék a böjti időszakot. Az igemagyarázat a Máté evangéliumából vett szőlőmunkások példázata alapján azt kívánta megerősíteni a gyülekezet szívében, hogy noha emberileg nézve Isten cselekedeteire sokszor azt mondjuk, hogy ilyen nincs!, -hiszen érthetetlen számunkra, hogy miért megy ki a szőlősgazda még délután öt óra tájban is munkásokat keresni, és miért fizet mindenkinek ugyanannyit-, de az Ő szeretete által megértjük, hogy ez mégis van!, és milyen jó, hogy van. Az énektanulás, és a közös imádság mellett Reményik Sándor és Dénes Ferenc egy-egy verse, valamit William Wordsworth angol romantikus író egy megható története is elhangzott. A Bibliaóra végén, a nőszövetség meglepetése várta a fiatalokat, akiknek ezúton is hála és köszönet áldozatkészségükért, és szeretetükért. Sok ilyen színes, örömteli és áldásokban gazdag alkalmat adjon még nekünk a mi megváltó Urunk.

                                                                                                     Bogáti Attila ifjsúági-lelkipásztor

Képek