KÁRPÁT-MEDENCEI IFJÚSÁGI IMAÉJJEL KISVÁRDÁN

KÁRPÁT-MEDENCEI IFJÚSÁGI IMAÉJJEL KISVÁRDÁN

2015. Október 16-ra hirdette meg a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Ifjúsági Irodája a Kárpát-Medencei Ifjúsági Imaéjjelt. Az alkalom melyhez itt Kisvárdán először csatlakoztunk, ötödik alkalommal került megrendezésre. Már hetekkel előtte lázas készülődés jellemezte ifjúságunkat. Különösen a legfiatalabbak várakoztak gyermeki lélekkel, ugyanis ők először élhettek át hosszabbnak mondható alkalmat a csapattal. 19-en vágtunk neki a tartalmas éjszakának. Mint a neve mutatja, ez a rendezvény nemcsak az anyaországban levő ificsapatoknak szólt, hanem a határontúli keresztyén fiataloknak is. Így Kárpátalja és Erdély számos gyülekezetei is bekapcsolódtak a közös imádságba. A mi esetünkben valóban imaéjjelről beszélhetünk, hiszen este 22:30-tól reggel 6:00-ig voltunk talpon, mely időintervallum Bibliaórát, közös imádságot, közös éneket, étkezést, játékot és filmvetítést foglalt magába. Az imatémákat magunk dolgoztuk ki, melyekben többek között hálát adtunk Istennek életünkért, a Krisztusban kapott megváltás ajándékáért, és könyörögtünk lelki megújulásokért, új életek születéséért, betegekért, gyászolókért, határon túli testvérekért, gyülekezetünkért. Hálás szívvel köszönjük azoknak a testvéreknek imádságát, akik otthonaikban csatlakoztak hozzánk. Áldott éjszakát tölthettünk el, sok vidámsággal, és megfelelő tartalommal. A visszajelzések alapján, nemcsak egyszer lenne igény erre az alkalomra, ezért már tervben van egy saját indíttatású is. Legyen áldott Isten minden elhangzó imáért, és hallgassa meg könyörgéseinket kegyelmesen!

                                                                                                            Bogáti Attila, ifjúsági lelkész