Ha észrevétele, javaslata van az oldallal kapcsolatosan, az alábbi módokon jelezheti:

2Személyesen: Flórián tér 17.
3Telefonon: +36 45 405 106

MINDEN SEGÍTŐ ÉSZREVÉTELT ÉS ÖTLETET ÖRÖMMEL FOGADUNK!

A LELKÉSZI HIVATAL NYITVATARTÁSA 

Hétfőtől - Péntekig:  08.30 - 16:00
Szombaton:             Zárva

Vasárnap:               09.30 - 10.00 és 11.00 - 11.30

 

„URAM, SZERETETED AZ ÉGIG ÉR, IGAZSÁGOD OLYAN, MINT A HATALMAS HEGYEK...”

„URAM, SZERETETED AZ ÉGIG ÉR, IGAZSÁGOD OLYAN, MINT A HATALMAS HEGYEK...”

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK GYÜLEKEZETÜNKBEN!

„MOST TÜKÖR ÁLTAL HOMÁLYOSAN LÁTUNK, AKKOR PEDIG SZÍNRŐL-SZÍNRE...”

„MOST TÜKÖR ÁLTAL HOMÁLYOSAN LÁTUNK, AKKOR PEDIG SZÍNRŐL-SZÍNRE...”

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK GYÜLEKEZETÜNKBEN!

„Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem Tehozzád Istenem!”

„Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem Tehozzád Istenem!”

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK GYÜLEKEZETÜNKBEN!

Házasság hete a Kisvárdai Református Egyházközségben

Házasság hete a Kisvárdai Református Egyházközségben

És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítő társat, hozzá illőt. (Mózes I. 2. 18.)

Reggelente, ha kinyitjuk a rádiót, rendszeresen hallhatjuk az aznapra szóló kalendáriumot. Megtudhatjuk milyen események történtek azon a napon, kik születtek, vagy kik haltak meg, azaz milyen nevezetes esemény zajlott, zajlik azon a napon. Az idén február 8-15 között a közmédiákban kiemelt szerepet kapott a Házasság Hete sorozat.

Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. A házasság hetét – amelyhez hazai és nemzetközi szinten is számos ismert közéleti személyiség csatlakozott kifejezve elköteleződését a házasság, a család ügye iránt – mára 4 kontinens 21 országában ünneplik. Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség részvételével. - olvashatjuk a Házasság Hete honlapon.

„A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. A házasságban egy férfi és egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát, hogy egymás bátorítására, segítésére és védelmére törekszik egész életében. Ilyen módon a házasság felelősségteljes, biztonságos és meghitt közösséget jelent számukra, és áldásul szolgál életük minden más területén is.” - fogalmazta meg a Házasság Hetének fővédnöke, Herczegh Anita, a köztársaság elnökének felesége.

Gyülekezetünk az idei esztendőben kapcsolódott először a Házasság hete sorozathoz, felismerve ennek jelentőségért és fontosságát a mi közösségünk életében is. Mert a család az emberiség legősibb és legszorosabb közössége. Több ezer év bizonyítja, ha jól működik a család, sokkal kevesebb társadalmi probléma jellemzi az adott közösség mindennapjait. Éppen ezért mindannyiunknak érdeke, hogy a házasság intézménye erősödjön, hogy a férfi és nő kapcsolata ne egymás mellett élés, hanem kölcsönös vállalás és kinyilatkozás legyen.

Gyülekezetünk ennek szellemében három alkalommal tett hitet a házasság mellett. Február 10-én, kedden, közös imádsággal vette kezdetét a Házasság Hete sorozat. Az evangélikus templomban Tematikus imaközösség a családokért, a házasságokért szólt a meghívó és valóban mély, és érzésekkel, meghittséggel áthatott közös imádkozáson vettünk részt.

Két nappal később, a most felújított Lorántffy-teremben közös filmnézésre került sor, ahol Alex Kendrick filmjét A Tűzállót tekinthette meg a népes érdeklődő közösség, mely után lehetőség nyílt a film meg-, illetve „Kibeszélésére” - Nt. Százvai László lelkészünk vezetésével. A film hitet tesz a mellett, hogy 40 nap alatt megmenthető egy tönkrement házasság! Különösen, ha valakit segítségül hívhatunk ... Izgalmas film egy előttünk álló reális esélyről. "Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek." (Jakab 1,12)

Házasság heti programsorozatot vasárnap délelőtt „Istentisztelet a családokért” zárta.  Az Istentiszteleten közös szolgálatban gyülekezetünk házas párai szolgáltak.  Felolvasták a Házasság Hetéhez illő bibliai textust, a házasságról szóló bibliai üzeneteket, együtt imádkozhattunk velük. Két rövidfilm erősítette a család szerepét, annak fontosságát. Jóleső volt látni a házaspárok szolgálat béli buzgóságát, gyülekezetünk közös, átszellemült figyelmét, a közös imádság erejét. A rendhagyó Istentiszteletet könyv bemutató zárta.

A Házasság Hete programsorozatba történő bekapcsolódása gyülekezetünknek erősíti keresztyéni együttlétünk fontosságát, azt a szolidaritást és együttműködést, mely révén kisebb közösségeink, a családok is megerősödhetnek. Isten segítségével bízom abban, hogy lesz még a gyülekezetünknek több ilyen meghitt ünnepi hete.

Szivák Gábor                          

“Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. Ti asszonyok a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek. De miképen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjöknek mindenben. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért;- /Efézus 5:21-25/


Ti gyermekek szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban; mert ez az igaz. Tiszteljed a te atyádat és a te anyádat (a mi az első parancsolat ígérettel). Hogy jól legyen néked dolgod és hosszú életű légy e földön. Ti is atyák ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint.- / Efézus 6:1-4/

 

Támogasson minket Jövedelem adója 1 %-ával

ADÓBEVALLÁS 2015

Szeretettel hívjuk fel a figyelmet a jövedelemadóból felajánlható 2 x 1 % felajánlási lehetőségére. 
1 %-ot lehet a Református Egyház számára ajánlani, egy másik 1 %-ot pedig alapítványi célra ajánlani.

A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066

Gyülekezetünknek két alapítványa is van, amelyek számára 1%-ot lehet felajánlani:

- "Alapítvány a Kisvárdai Református Általános Iskoláért" 
    adószám: 18797837-1-15

- "Alapítvány a templom Orgonájáért."
    adószám: 18799073-1 -15

Az alapítványi adatok és a rendelkező nyilatkozat kitöltéséhez szükséges bővebb információk a gyülekezeti hirdetőtáblán vannak elhelyezve, illetve a rendelkező nyilatkozat kitöltéséhez bővebb információ a Lelkészi Hivatalban is kérhető.

Böjti bűnbánati hét

BÖJTI BŰNBÁNATI HÉT GYÜLEKEZETÜNKBEN

Ezen a héten vasárnap böjt alkalmával megterítjük az Úrnak szent asztalát, így a hét során gyülekezetünkben bűnbánati hét lesz.

Bűnbánati Istentiszteleteket az alábbi időpontokban tartunk:

- minden reggel ¾ 8 órakor és este 6 órakor a templomunkban,
- az Evangélikus templomban kedden és pénteken du. 5 órakor,
- a Tátra utcai imaházban pedig csütörtökön 5 órai kezdettel.

Az Úri Szent Vacsora ½ 9-kor a Tátra utcán, 10:00 órától templomunkban, du. 14:00 órai kezdettel pedig Evangélikus templomban kerül kiosztásra.

Szeretettel hirdetjük a betegek úrvacsorájának lehetőségét. Akik betegségük miatt nem jöhetnek fel a templomba, kérjük, hogy a Lelkészi Hivatalban időben jelezzék kérésüket, hogy betegágyukhoz is elvihessük a szent jegyeket.

Házasság Hete - Programok a Kisvárdai Református Gyülekezetben

 

A PROGRAMOK RÉSZLETES IDŐPONTJAI, HELYSZÍNEI


 

 

Kedd – 17.00 órakor - Tematikus Imaközösség a családokért. Helyszín az Evangélikus templom.

Csütörtök – 18.00 órakor Gyülekezeti Mozi – „Tűzálló” egy csodálatos és megrendítő film a házasság próbatételeiről – bukásról, küzdelemről és győzelemről. Helyszín a felújított gyülekezeti terem.

 Vasárnap – de. 10 órakor Istentisztelet a családokért, a templomunkban.

 

Hordozza ezeket az alkalmakat, a házasságokat, és a családok életét a gyülekezet  imádságban!

Megújul és új lehetőségekkel bővül a "Kis Gyülekezeti Terem"

Isten kegyelme szerint elkezdődött az idei esztendő első felújítási munkálata.  A régi parókia épületében kialakított, a HS, a gyermek istentiszteletek és a Kékkeresztes Bibliaórák által közösen használt kis gyülekezeti terem, valamint a HS Szolgálat irodájának belső festése, a megrepedezett falak javítása, a belső oldalfalak falvédő burkolása, a parketta lakkozása, beépített szekrény, és álmennyezet késztése, valamint a teremben folyó alkalmakat segítő új technikai eszközök telepítése van folyamatban. A felújítás időtartama várhatóan 3 hetet vesz igénybe. – Gyermek IT- ezalatt is folyamatos. Az istentiszteletekre a gyermekeket itt a templom udvarában várjuk, innét mennek át a gyermekek a hitoktatókkal együtt az általános iskola egyik alsós tantermébe, majd az istentisztelet végére a gyermekek a hitoktató vezetésével újra a templom udvarába érkeznek meg. Szolgálja a megújuló gyülekezeti terem Isten dicsőségét, segítse gyülekezetünk szolgálatát, és további növekedését!

 

A felújítás előtt álló gyülekezeti terem állapota:

      

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Pályázatok

FEL