Ha észrevétele, javaslata van az oldallal kapcsolatosan, az alábbi módokon jelezheti:

2Személyesen: Flórián tér 17.
3Telefonon: +36 45 405 106

MINDEN SEGÍTŐ ÉSZREVÉTELT ÉS ÖTLETET ÖRÖMMEL FOGADUNK!

A LELKÉSZI HIVATAL NYITVATARTÁSA 

Hétfőtől - Péntekig:  08.30 - 16:00
Szombaton:             Zárva

Vasárnap:               09.30 - 10.00 és 11.00 - 11.30

 

Bemutatkozunk

 

Talán sokakban felmerül a kérdés, hogy mi is voltaképpen a Kisvárdai Református Ifjúság? A legegyszerűbben talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy a Kisvárdai Református Gyülekezet fiataljai. Azok az ifjak, akik hétről hétre az ifi életének legfontosabb eseményén, a szombati Bibliaórán együtt vannak. Ez az alkalom a közösség motorja, ahol református keresztyén fiatalként fontos és aktuális kérdésekben együtt keressük a válaszokat Isten Igéje alapján.

 

A KISVÁRDAI REFORMÁTUS IFJÚSÁG TEVÉKENYSÉGE

(A cikk a Nexus Újságban jelent meg 2009-ben)

 

Napjainkban kevés olyan hely van, ahová aggodalom nélkül elengedhetjük gyermekeinket, ahol valódi értékekkel találkozik, személyiségfejlődését nem torzítják a külső hatások. A kisvárdai Református Ifjúság olyan közösség, mely biztosítja a tagjai számára az elfogadást, a nyugalmat, működése olyan elveken és értékeken nyugszik, melyekkel a fiatalok személyisége gyarapszik. Olyan gyökereket kap itt, melyeket felnőtté válva is keresni fog, s minden bizonnyal meg is talál.

A kisvárdai Református Gyülekezetben hosszú múltra tekint vissza a tudatos ifjúságépítő munka. Az évek során több generáció váltotta egymást, jelenleg is épp egy ilyen generációváltás korszakának végén vagyunk - tájékoztatta lapunkat Százvai László református ifjúsági lelkész.

Ifjúsági bibliaóráikat hetente 4 csoportban tartják. Ebből kettő ún. kollégiumi bibliaóra, a város két egyházi középiskolája által működtetett kollégisták számára, kettő pedig gyülekezeti, ifjúsági csoportok számára (Kisifi, Nagyifi). A kollégiumokban összesen 72, a gyülekezeti ifikben 45—50 fiatal gyűlik össze hétről— hétre, rendszeresen Isten Igéje köré. Az ifjúság a Református Gimnázium melletti Kossuth utcán található épületben – egykori önkormányzati lakásként üzemeltetett épület – egy kétszobás „ifjúsági házat” alakított ki. Miután a gyülekezet a lakást kifestette, és körben rácsokat szereltetett fel, az ifjúság saját anyagi forrásaiból („A Megfeszített” című rockopera bevételeiből, megmaradó összegből) a lakásba szőnyegeket vásárolt, falvédőket készített, galériát ácsolt, lambériázott, ablakokat festett, beépített szekrényt készíttetett, ülőgarnitúrát, függönyöket, csillárokat vásárolt, járdát betonozott, a helyiségeket mozgásérzékelőkkel és riasztóegységgel látta el. Fontos elv volt, hogy a munkát - a betonozástól a galériaácsolásig – az ifjúság maga végezze, így igazán sajátjának érezze és megbecsülje azt, amit saját keresetéből a maga munkájával épített, szépített. A nagyobbik szobát bibliaórák és közösségi alkalmak számára rendezték be, míg a kisebbik szobában hangszigetelt, akusztikailag tervezett HANGSTÚDIÓT alakítottak ki.

A kisvárdai IFI és a színház

„Ifjúságuk életének sajátos szolgálati területe a színház.
„Nem vagyunk színjátszó csoport - és nem is akarunk azzá lenni!” – Ezt igyekszem a fiataljaink szívébe és fejébe is újra és újra elültetni. A színház nem cél, hanem eszköz:”... hogy, mindenképpen megnyerjek némelyeket." De eszköz is csak akkor lehet, ha a színpad szószékké válik, és Igét hirdet - tisztán és hűséggel.

Hat év eddigi tapasztalata és máig összesen 47 előadás után elmondhatom, hogy a színház nagyszerű eszközzé lehet, de legalább annyi csapdát és veszélyt is hordoz magában. Nagyszerű eszköz, mert megtanít dolgozni és küzdeni - mindannyiunkat. Sok - sok munka, méghozzá csapatmunka kell hozzá. Rengeteg időt és áldozatot igényel, ami küzdeni tanít és szavak nélkül is, átéli mindenki, hogy az eredményért dolgozni kell. És tanít alkalmazkodni. Szeretetben hordozni egymás hibáit, a viták, nézeteltérések által is együtt leküzdeni akadályokat, s a másik helyett a saját büszkeségünknek és hiúságunknak osztogatni a pofonokat. Ne feledjük el, hogy a színház nem csak "befelé", hanem "kifelé" is hat. Iváncsits Tamás "Damaszkusz" című rockoperáját pl. 18 előadásban játszottuk. Vittük kis faluba, játszottuk kőszínházban, és vittük országos találkozóra – szabadtéri nagyszínpadon előadva. Mindeközben a legóvatosabb becslések szerint is legalább 10.000 ember látta. Sokan olyanok, akik templomba soha nem jöttek volna el. Magvetés volt. Rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk – az egyszerű tetszésnyilvánítástól kezdve, a legmélyebb háláig. De nem ez a fontos, hanem az, Aki "a szívek és vesék vizsgálója", Aki adta a lehetőséget, az áldást, Aki munkálkodott bennünk, s Aki munkálkodott közben másokban is. Szolgálat. Ez a kulcsa az egésznek. Ha akarjuk, ha tudjuk, szolgálatként csinálni, akkor megéri az erőt, az energiát. Ha nem, akkor abba kell hagyni. Ezt újra és újra megküzdöttük. Egyénenként és közösen is. Aki ezt értette és megértette, az megmaradt köztünk akkor is, amikor elhallgatott a taps, és legördült a függöny, az velünk figyel Isten Igéjére a hétköznapok hűségében is. Aki szolgált, az is örült a tapsnak, és boldog volt, de nem rabolta meg Isten dicsőségét, mert bár a színpadon mi álltunk, nem magunkat akartuk felmutatni, hanem a MINDENHATÓ ISTENT.” (Százvai László)

A Damaszkusz

Iváncsits Tamás - eredetileg zenés hangjátékként írt - 45 perces alkotását a szerző engedélyével átdolgozták, kibővítették, színpadra alkalmazták, így készült el a „Damaszkusz” című, majd két óra játékidejű rockopera. A város valamennyi oktatási intézménye, és a felnőtt lakosság igen nagy százaléka láthatta. Az előadással „tájolni” is voltak, pl. Mándokon és Debrecenben a Vekeri—tó mellett, a Csillagpont Országos Református Ifjúsági Találkozón. Összesen 18 előadást játszottak, és a legóvatosabb becslések szerint is legalább 10 000-en nézték meg a darabot.

PILVAX történelmi rockopera

A színdarab 2004- 2005-ben készült, és 2005 márciusában került bemutatásra. A történet és a szövegkönyv saját ötletük volt. A történet a ’48 - ’49 -es Forradalom és Szabadságharcot nem csupán a kezdetektől, az 13 aradi vértanú kivégzéséig mutatja be, hanem igyekszik a jövőbe is mutatni, erkölcsi példát adni. Az események történelemhez hű bemutatásán jelentős céljuk volt felmutatni: ISTEN A TÖRTÉNELEM URA!

Hihetetlenül megtisztelő volt, hogy a rockopera megvalósulásához a zenei anyagot (jogdíjaikról lemondva) országosan is ismert és elismert művészektől - az azóta már elhunyt - Illés Lajostól és a Magyar Örökség Díjjal kitüntetett Koltay Gergelytől és a Kormorántól kapták. A színdarabot ajándékként készítették el a városnak. 8 előadásban játszották, 4200 néző előtt. Az előadások teljesen ingyenesek voltak.

A Megfeszített

Eddigi legnagyobb szabású vállalkozásuk volt, Koltay Gergely és Szűts István: „A Megfeszített” című rockoperájának színpadara vitele. Félévi munkával, heti 2 alkalommal, 6 óra próbával (a bemutató előtt már 3 alkalommal, 6 óra próbával) nem számítva a díszletek és jelmezek elkészítésének idejét— készült el a színpadi mű. A Premier előadáson a szerzők is jelen voltak. A 10 előadást 5400 néző láthatta.

Hajnalcsillag Hangstúdió

A Kisvárdai Református Ifjúság új missziói kezdeményezése egy evangéliumi hangstúdió létrehozása. A hangstúdiónak neve is van: Hajnalcsillag Hangstúdió. Nevében a csillag utal a református egyház egyik legfőbb szimbólumára, illetve a Hajnalcsillag az a csillag az égen, amely a legfényesebben és a legtisztábban ragyog – éppúgy ahogy egy hang – felvételnél is alapkövetelmény a tiszta, fényes hangzás. Az itt készülő hangfelvételek, riportok üzenetet kívánnak hordozni, értékeket közvetíteni, s mint ahogy egykor a Hajnalcsillag az úton lévő vándor legfőbb tájékozódási pontja volt, úgy szeretnének az itt készülő hanganyagok is útmutatóvá, cél és irányadóvá válni. Ezért lett a Hangstúdió szlogenje is: „Hajnalcsillag – utat mutat…” A hangstúdiót az Ifjúság saját forrásból alakította ki, illetve a technikai berendezések jelentős része Százvai László ifjúsági lelkész saját tulajdona. Az eddigi felvételeket, hangosításokat, az Európa Rádió számára készített anyagainkat teljesen ingyen, szolgálatként végezték (külső helyszíneken is) a stúdió fennmaradása, további szolgálata, az amortizáció fedezése és a további technikai fejlődés érdekében azonban további anyagi forrásokat keresnek!

CSALÁDI NAP

A családi napot, 2008. július 19-én, ökumenikus keretek között szervezték, a történelmi egyházak részvételével, (Református, Római Katolikus, Görög Katolikus, Evangélikus) a társadalom minden rétege számára, függetlenül világnézettől.
A társadalom egészének ébresztése volt ez rendezvény, a házasságkötés, a gyermekvállalás, az egészséges családok létének fontosságára. Olyan hagyományos értékek felmutatása, mint a hit, a hűség, a becsület, a keresztyén értékrend, az APA és ANYA, a FÉRFI és a NŐ biblikus szerepköre, küldetése.

Pályázatok

FEL