Ha észrevétele, javaslata van az oldallal kapcsolatosan, az alábbi módokon jelezheti:

2Személyesen: Flórián tér 5.
3Telefonon: +36 45 406 021

MINDEN SEGÍTŐ ÉSZREVÉTELT ÉS ÖTLETET ÖRÖMMEL FOGADUNK!

AZ ISKOLA NYITVATARTÁSA

Hétfőtől - Péntekig:  08.00 - 16:00

Szombat és Vasárnap:  Zárva

 

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

„Boldog az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak.” (Péld. 3:13-14)

„Boldog az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak.” (Péld. 3:13-14)

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

"Az Úrnak félelme a bölcsességnek tudománya, és a tisztességnek előtte jár az alázatosság." (Péld 15,32)

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

Csendesnapok a Refiben

Intézményünk a szellemi gyarapodás mellett nagy hangsúlyt fektet diákjaink lelki gyarapodására is. Így az idei esztendőben is megtartottuk iskolai csendesnapjainkat.

Március első hetének utolsó felében két napig Nt. Végh Tamás nyugalmazott református lelkipásztor szolgált közöttünk, s hozta el számunkra az evangélium üzeneteit.

Az általános iskolai felsős és gimnáziumi csendesnapunk központi témája az identitás volt. Az első nap központi kérdéseként arra kerestük a választ, hogy „Ki vagyok én? Az, akinek önmagamat mondom? Az, akinek mások mondanak? Vagy az, akivé Isten teremtett, és akinek látni akar?” A második, záró napon pedig azon kérdésre kerestük a megoldást, hogy „Ki vagyok én, mint egy közösség tagja?”

Tamás bácsi lendületes, közvetlen, fiatalos igehirdetése és a személyes életének állomásain keresztül bemutatott keresztyén lét, élet és szellemiség megragadta diákjainkat.

Mindkét napunk egy előre felállított tematika szerint haladt, igyekezvén minél változatosabbá és színesebbé tenni az alkalmakat. Tamás bácsi igei szolgálatainak reggeleit énektanulással kezdtük. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Nt. Bogáti Attila és Nt. Szabó Béla lelkipásztor testvéreknek és Pethőné Nagy Zsuzsanna tanárnőnek az énektanítás szolgálatáért. Az énekben mondott fohászkodást követően került sor az előadásra.

Az előadást követően a rövid szünet végeztével az osztályok elvonultak az osztálytermekbe és az osztályfőnökeik vezetésével, valamint egy-egy segítő pedagógussal közösen, csoportmunkában megbeszélték és feldolgozták az előadáson hallottakat, mindemellett pedig irányított, tematikus beszélgetések alakultak ki. Az első kiscsoportos beszélgetés során minden osztály megtekintette a Pillangócirkusz című keresztyén kisfilmet, mely az identitás kérdését járja körül egy szemléletes történeten keresztül. Mivel a csendesnapunk első napja önismeretről szólt, önismereti tesztek formájában igyekeztünk még jobban elmélyíteni a diákokban felmerült kérdéseket, észrevételeket. A fiatalok korosztályi szinten többféle önismereti tesztből választhattak és a kiértékelés után kissé jobban megismerhették önmagukat, kortársaikat.

A kiscsoportos beszélgetést követően folytatódott Nt. Végh Tamás előadása.

Az ebédet követően a református templomban a diákok megtekintették a Walk to Remember című filmet, ami szintén egy tizenéves fiatal identitáskérdéseit járja körbe. A diákok filmnézésével párhuzamosan Tamás bácsi iskolánk pedagógusai számára tartott egy csoportfoglalkozást, melyen azt a témát jártuk körbe, hogy milyen is egy református intézményben tanítani, mik a jó pedagógus ismérvei, hogyan tudtak szolgálatba állni a hívő pedagógusok az intézmény falain belül.

Másnap, pénteken az előző napi rend szerint folytatódott az alkalmunk. Az énektanulást követően hallhattuk az előadást. Az előadást követően az előző nap délutánján megtekintett film ismeretében az osztályfőnökök vezetésével a diákok beszélgettek a filmről. A csoportos beszélgetés során kommunikációs, vagy csoportdinamikai játék ötletek közül választhattak a pedagógusok és a diákok, és azokon keresztül igyekeztek feldolgozni a második a nap témáját.

A cél a diákok lelkének elérése, formálódásuk, identitáskeresésük, elősegítése volt a kiscsoportos feladatok kapcsán. A csoportmunka után került sor a záróelőadásra, mely befejeztével énekszóval és közös imádsággal fejeztük be a mögöttünk lévő két napot.

A felső tagozatos és gimnazista csendesnapokkal párhuzamosan zajlott az alsó tagozatos tanulóink lelki alkalma is. Az alkalmakat Nt. Százvai László gyülekezetvezető lelkipásztor tartotta. Az alsó tagozatos csendesnapok témája a tékozló fiú történetén keresztül bontakozott ki és arra a kérdésre próbálták meg közösen megtalálni a választ kicsik és nagyok, hogy „Milyen a mi Istenünk?” A kicsik alkalmain is énekszóval és igei magyarázattal próbáltuk közelebb hozni a Szabadító Krisztust a jelenlévő hallgatósághoz. Az alsósok alkalmának második napján Tamás bácsi is szolgált a legkisebbek között.

A csendesnapok során számtalan bizonyságtétel elevenedett meg előttünk Krisztusról. Bízunk benne és imádkozunk érte, hogy az itt elhangzott mondatok sok esetben legyenek a diákok későbbi, hitbeli növekedésének vagy éppen a kiegyensúlyozott, harmonikus életvezetés kialakításának segítésében.

Köszönjük Nt. Végh Tamás szolgálatát a fiataljaink között. Tamás bácsi életére, szolgálatára Isten áldását kérjük. További evangélizációs útjaihoz pedig sok erőt és jó egészséget kívánunk!

Köszönjük az osztályfőnökök és a segítőik áldozatos, lelkiismeretes munkáját!

Köszönjük az énektanítók szolgálatát!

Köszönjük a csendesnap technikai kivitelezésében nyújtott szolgálatát iskolánk munkatársainak!

Köszönjük a diákok figyelmes szívét és a sok-sok derűt és gyermeki lelkületet, amivel megajándékoztak bennünket a csendesnapok alatt!

De legfőbbképpen köszönjük Istenünk végtelen szeretetét és kegyelmét, hogy a mögöttünk lévő csendesnapokon is igyekezett a szívünket keresni és Igéje által szólni hozzánk! Ámen!

Valla Gábor

Pályázatok

FEL