Ha észrevétele, javaslata van az oldallal kapcsolatosan, az alábbi módokon jelezheti:

2Személyesen: Flórián tér 5.
3Telefonon: +36 45 406 021

MINDEN SEGÍTŐ ÉSZREVÉTELT ÉS ÖTLETET ÖRÖMMEL FOGADUNK!

AZ ISKOLA NYITVATARTÁSA

Hétfőtől - Péntekig:  08.00 - 16:00

Szombat és Vasárnap:  Zárva

 

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

„Boldog az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak.” (Péld. 3:13-14)

„Boldog az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak.” (Péld. 3:13-14)

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

"Az Úrnak félelme a bölcsességnek tudománya, és a tisztességnek előtte jár az alázatosság." (Péld 15,32)

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

ISTEN HOZOTT HONLAPUNKON!

SZERETETTEL VÁRUNK INTÉZMÉNYÜNKBEN!

Föld Napja a Refiben

„A zene egy csodálatos eszköz, melynek segítségével az emberi társadalom, a természet és a bolygó számára is fenntartható és tisztességes világkép követésére irányítja a figyelmet és arra, hogy megtaláljuk azt az utat, amely egy szebb jövőbe vezet bennünket.”

Április 20-án a Várday Kata Református Iskola kisdiákjai is csatlakoztak az „Énekelj a Földért” alapítvány felhívására. Délelőtt 900-kor tanulók és tanítók  a Föld színeibe öltözve elénekelték a „Gyújts egy gyertyát a Földért” című dalt. A nap további részében osztálykeretek között beszélgettünk a környezetvédelem fontosságáról, a veszélyeztetett állatokról és arról,hogy mit tehetünk mi élőhelyünk épségéért. Örömmel szavalták a szebbnél szebb verseket, énekeltek dalokat a témához kapcsolódóan. Délután színes krétával kiszínezték a Jánvári Nikoletta tanárnő által rajzolt óriás Földet az iskola udvarán.

Bízunk benne, hogy sikerült a gyerekek figyelmét felhívnunk arra, milyen fontos ,hogy közösen óvjuk, védjük a bennünket körülvevő szűkebb-tágabb környezetünket.

Képek

 

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA – ALSÓ TAGOZAT

”Veszem a szót, földobom a levegőbe, ott szétesik, és újra megfogom, és akkor valami más.” (József Attila)

 

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA – ALSÓ TAGOZAT

 

József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeltük a magyar költészet napját.

Ebből az alkalomból iskolánk könyvtára adott otthont alsó tagozatos tanulóinknak egy versekkel, játékkal, vetélkedővel egybekötött kellemes hangvételű délutáni elfoglaltságra.

Minden osztályból lelkesen készültek a gyermekek erre az alkalomra, hogy legkedvesebb verseiket elszavalhassák. Voltak olyan tanulók is, akik tollat ragadván rímeket faragtak, és saját költeményük felolvasásával nyűgözték le illetve szórakoztatták kortársaikat.

A József Attila életéből összeállított totót és a gyermekirodalom nagy költőinek arcképéből készült képkirakós játékot mindenki nagy izgalommal fogadta. A délutáni programot még színesebbé, hangulatosabbá varázsolta a megzenésített költemények osztályonkénti előadása.

Köszönjük Kiss Márta tanító néni áldozatos, segítőkész munkáját a színvonalas program megszervezéséért és lebonyolításáért!

 

                                                                                                                         Benő Zoltánné

                                                                                                                   alsós humán munkaközösség-vezető

Képek

Sokszínű Ovi-Suli - szülői megelégedéssel

Református iskolánkban sokéves hagyomány, hogy a leendő első osztályos gyerekek számára játékos foglalkozásokat szervezünk a beíratás előtti időszakban.

2018. március 2-án és 24-én nagy örömmel fogadtuk a kisvárdai óvodásokkal együtt a környező településekről érkező gyermekeket és szüleiket.

Mindkét alkalommal verses-zenés műsorral köszöntöttük őket alsó tagozatos tanítványaink közreműködésével. Faragó Anett és Ősz Csenge versmondással, Sipos Panna gyönyörű furulya-játékával mutatta meg tehetségét.

A Kicsinyek kórusa csodálatos előadásában az Oscar-díjas Mindenki című magyar rövidfilm betétdalát hallhattuk Pethőné Nagy Zsuzsanna zongorakíséretében, Benő Zoltánné vezénylésével.

            Ezt követően Nagytiszteletű Százvai László vezető lelkipásztor a fenntartó képviseletében köszöntötte a jelenlévőket, majd az iskola sajátosságait, nevelési-oktatási rendszerét mutatta be Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett igazgatónő és Nagy Istvánné igazgatóhelyettes.

A tájékoztató után egy „tízórais” vendéglátásra invitáltuk a gyerekeket és a szülőket, jó hangulatban, kötetlen beszélgetéssel, ismerkedéssel egybekötve. 

            A játékos foglalkozásokon a tanórán kívüli, tehetséggondozó tevékenységek sokszínűségét mutattuk meg a szülőknek a gyerekek bevonásával, közreműködésével.

            Szabolcsiné Tóth Teodóra vidám hangulatú angol nyelvi foglalkozásán kitartó figyelemmel és lelkesedéssel vettek részt az énekes-rajzos tevékenységben.

            A „Pörgő-forgó” néptánc-foglalkozás a 2-6. évfolyam néhány tanulójának bemutatójával kezdődött, mely jól szemléltette a hagyományok átörökítését a fiatal generációra. Ezt követően Gyüre Tamás néptáncpedagógus gyermekbarát módszerével valamennyi kisiskolás jelöltet csoportos táncra perdített.

            „Fürgén-fitten” mutatkoztak be fiú tornászaink is mindhárom korcsoportból a különböző gyakorlatokkal, igazolva, hogy méltón képviselték iskolánkat az Országos Torna Diákolimpián, Borbély Gábor testnevelő tanár felkészítésével.

A foglalkozás folytatásaként Kőrizsné Koi Beáta és Makláriné Eszterhai Ágnes leendő első osztályos tanító nénik vezetésével mozgáskoordinációs gyakorlatokat és ügyességi játékokat végeztek a gyerekek sok-sok nevetés, figyelem, gyorsaság és izgalom kíséretében.

            Nagy érdeklődéssel vettek részt a szülőkkel együtt a robotika foglalkozáson, számítógépen vezérelve, különböző mozgásokat végeztetve, hangokat produkáltatva a Lego-robotokkal, Hajnal Béla és Szürösné Vágó Enikő pedagógusok irányításával.

            A játékos hittan foglalkozáson különleges élménypedagógiai játékban volt részük a gyermekeknek. Jézus életének és az akkori kor megismerésének, eljátszásának lehetőségét Nagyné Szászi Csilla, Gyüre Andrea és Dankóné Nagy Andrea tanító nénik segítségével valósítottak meg.

            A kézműves foglalkozás hangulata már a tavaszt idézte verssel, zenével és egy „virágos-madaras” ajtódísz füzér elkészítésével, melyet mindenki ajándékul kapott. Az ügyes kis kezek irányításában Kiss Tünde, Makláriné Eszterhai Ágnes, Kőrizsné Koi Beáta és Dankóné Nagy Andrea leendő elsős tanító nénik segítettek.

            A tartalmas, változatos, jó hangulatú foglalkozásokat a játékosság jegyében valósították meg a pedagógusok a gyerekek részvételével, egy kis betekintést nyújtva ezáltal a szülőknek a mindennapi pedagógiai munkánkba.

A gyerekek mosolya, érdeklődése, aktív részvétele, felszabadultsága megnyugtatta a szülőket, hogy „jó helyen és jó kezekben” lesznek, ha iskolánkban kezdik el tanulmányaikat. Mindannyian megelégedésüket és köszönetüket fejezték ki!

Köszönjük mi is!

                                                                                                            Nagy Istvánné

                                                                                                          igazgatóhelyettes

Képek

 

Az „Arany János hét” eredményei

 A Kékcsei Arany János Általános Iskola immár hetedik alkalommal rendezte meg versenysorozatát, melyen alsó tagozatos tanulóink rajz-, szavaló- és komplex tanulmányi versenyeken mérettették meg magukat. 

Ebben a tanévben is lelkesen készültek tanítványaink a verseny napjaira, aminek idén is dobogós helyezések lettek az eredményei:

Hajdu Zsófia Alíz 4.b osztályos tanuló rajzversenyen I. helyezést ért el.

Felkészítő pedagógusa: Kőrizsné Koi Beáta

Kovics Lili Kata 4.b osztályos tanuló szavalóversenyen II. helyezést ért el.

Felkészítő pedagógusa: Hubicsák Ferencné 

Hudák Hanna 1.a; Deáki Csanád 2.c; Gecsey Ádám 3.c és Iván Hanna 4.c osztályos tanulók komplex tanulmányi csapatversenyen III. helyezést értek el.

  

     

Felkészítő pedagógusaik:

Nagyné Ágoston Anita – Tóthné Bakó Zsuzsa; Szabolcsiné Tóth Teodóra – Takács-Vámos Emese; Nagy Istvánné – Toldiné Maklári Anita; Kiss Tünde – Makláriné Eszterhai Ágnes 

Az elért eredményekhez minden tanulónak és felkészítő pedagógusnak szívből gratulálunk, munkájukra, életükre Isten gazdag áldását kívánjuk!

  

                                                                                         Benő Zoltánné

                                                                                          alsós humán munkaközösség-vezető

 

Happy Day - országos angol nyelvi sikerek

2018. február 27-én került sor az Országos Angol Nyelvi Verseny Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fordulójának írásbeli versenyfeladatainak megírására a nyíregyházi Bem József Általános Iskolában. A Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
7. évfolyamos tanulói közül heten, míg a 8. évfolyamból ketten neveztek a megmérettetésre.

 

Hudák Gábor 7. évfolyamos tanuló megyei I. helyezést, Szürös Boglárka 7. évfolyamos tanuló megyei II. helyezést ért el.

 

Intézményünk többi versenyzői is igen szép eredményeket értek el a kategóriájukban.

 7. évfolyam:

Takács Zsombor V. helyezés

Kemenyiczki Zsolt VI. helyezés

Bacskai Balázs VIII. helyezés

Balázs László IX. helyezés

Nagy Bence XIII. helyezés

 

8. évfolyam:

Halász István V. helyezés

Takács Dávid XVII. helyezés

 

A megyei verseny dobogós versenyzői kvalifikálták magukat az országos döntőbe, valamint az írásbeli fordulón elért pontszámaik alapján további két diákunk feladatlapját továbbították az országos versenybizottságnak.

 

Felkészítő pedagógusok: Brindzáné Gergelyffy Éva, Berencsiné Dévald Henrietta,
Pethőné Nagy Zsuzsanna

 

A tanulmányi versenyek megyei fordulós helyezettjeinek díjazására a „Tehetségnap 2018” elnevezésű rendezvényen kerül sor.

 

Örömmel és büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a három évvel ezelőtt indult reál-idegennyelv tagozatos osztályunk tanulói képviselhetik iskolánkat a nemes megmérettetésen, mindez bizonyítvány tagozatunk színvonalát.

 

Diákjaink életre, további tanulmányaikra Isten áldását kérjük!

 

                                                                                                                                          Valla Gábor

 

 

Március 10-11-én a fővárosi Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok Tornacsarnokában került megrendezésre a 2017/2018. tanév Torna „B” Kategória Diákolimpia Országos Döntője.
A kétnapos rendezvényen az I., II., III-IV., V-VI. korcsoportba tartozó amatőr lány- és fiúversenyzői, valamint -csapatai mérték össze tudásukat.

 

A februári elődöntőben nyújtott kimagasló eredményük tükrében egyéni kategóriában
I. korcsoportba Bakos Péter és Nagy Levente Gábor, valamint II. korcsoportba
Takács Norbert kvalifikálta magát az országos döntőre. Ifjú tornászainknak ez volt az első országos megmérettetésük egyéni versenyzőként.

 

Az I. korcsoport versenyzőinek talajtorna és szekrényugrás versenyszámokat kellett végrehajtaniuk, míg a II. korcsoportban talaj, szekrényugrás és gyűrű gyakorlatokat mutattak be az ifjú tehetségek.

A népes mezőnyben fiatal tornászaink igen szépen helytálltak. Korcsoportjában Nagy Levente Gábor az országos 54., míg Bakos Péter az országos 46. helyezést szerezte meg.

Takács Norbert korcsoportjában az igen előkelő országos 18. helyezéssel térhetett haza.

 

Az eseményen jelen volt – többek között – a gyerekek nagy örömére 2012 olimpiai bajnoka, Berki Krisztián. A résztvevő fiataloknak nagy motivációt jelentett, hogy az országos döntőre kilátogatott olimpikonunk, akivel még egy közös fotó elkészítésére is lehetőségük nyílt.

 

Torna „B” Kategória Diákolimpia Országos Döntő fantasztikus hangulatban telt, köszönhetően a versenyre kilátogató és a versenyzőket elkísérő szülőknek, akik egy emberként buzdították diákjainkat. Köszönjük a felkészítő pedagógus áldozatos munkáját! 

Felkészítő pedagógus: Borbély Gábor, testnevelő tanár 

További sikeres versenyzést és szép eredményeket kívánunk a „kis olimpikonjaiknak”!

 

                                                                                                                                                                       Valla Gábor

 

 

 

 

Pályázatok

FEL